Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Pravedna i učinkovita država

Izborni program

Odvažno za Hrvatsku

Pravedna i učinkovita država

Hrvatska demokratska zajednica stranka je koja se od svojih početaka zalagala za slobodnu, demokratsku i pravno uređenu Hrvatsku koja poštuje ljudska prava. Kao najsnažnija hrvatska stranka, moramo voditi svojim primjerom, nastaviti se zalagati za pravnu sigurnost, za zaštitu prava nacionalnih manjina, kao i za nultu toleranciju prema korupciji i kriminalu. Radi jačanja povjerenja građana u institucije moramo i dalje jačati pravnu sigurnost. Reformama koje smo poduzeli do sada ostvareni su pomaci, ali trebamo učiniti više. To je ono na što su naši sugrađani s pravom posebno osjetljivi, i tomu ćemo posvetiti još veću pozornost, i na preventivnom i na represivnom djelovanju.

Nepristrano i učinkovito pravosuđe. Svako razvijeno demokratsko društvo mora se temeljiti na vladavini prava, čiji je ključ neovisno, nepristrano, profesionalno i učinkovito pravosuđe. Pravosudna reforma jedna je od središnjih reformi vlade, o čijoj provedbi najbolje govore statistički podaci te konkretne mjere poduzete u proteklom razdoblju. U posljednje četiri godine ostvarili smo vidljive rezultate na stvaranju i poboljšavanju uvjeta za brže, bolje i modernije pravosuđe. Već niz godina broj se neriješenih predmeta kontinuirano smanjuje, dok stopa rješavanja predmeta raste, a skraćuje se vrijeme potrebno za rješavanje predmeta.

Dostupniji sudovi i brži postupci. Uložili smo značajne napore u reorganizaciju mreže sudova i državnih odvjetništva. Spojili smo prekršajne s općinskim sudovima te smanjili broj pravosudnih tijela sa 116 na 108. Time smo olakšali pristup građana sudovima, ujednačili radnu opterećenost sudaca, i omogućili lakše upravljanje pravosudnim tijelima. Revidirali smo pojedine pravne institute koji su usporavali parnični postupak te uveli nova rješenja čime postižemo brže i ekonomičnije vođenje postupka, uz očuvanje pravne sigurnosti i vladavine prava.

Pravna sigurnost nije sigurnost ako je nemaju svi naši građani. Pravda nije pravda ako je spora. Kazna nije kazna ako nije primjerena.

Andrej Plenković, KD Vatroslava Lisinskog, 18. lipnja 2019.

Digitalizacija pravosuđa. Razvijamo i primjenjujemo moderne digitalne tehnologije za elektroničku komunikaciju svih sudionika sudskih procesa. E-komunikacija u primjeni je na svim trgovačkim sudovima, a u prvom kvartalu ove godine započet će njena primjena i na svim općinskim sudovima. Do kraja 2021. e-Komunikacija primjenjivat će se na svim upravnim sudovima. Naš je cilj omogućiti građanima da, kao stranke u sudskim postupcima, elektronički komuniciraju sa sudovima, na način koji je jeftiniji, a omogućuje im brže ostvarivanje svojih prava. Uveli smo i mogućnost osnivanja trgovačkih društava elektroničkim putem. Tvrtka se danas može osnovati iz ureda ili svog doma – uz manje troškove, bez obilaženja institucija i trošenja vremena. Nastavit ćemo osnaživati ove procese kojima olakšavamo poslovanje poduzetnicima, rasterećujemo sudove te jačamo konkurentnost našeg gospodarstva.

Rješavanje pitanja blokiranih građana. Na početku mandata naše Vlade, bilo je gotovo 340 tisuća blokiranih građana. No zahvaljujući mjerama koje smo poduzeli, danas ih je gotovo 100 tisuća manje. To je rezultat aktivnosti ove vlade, odnosno otpisa potraživanja države prema građanima do iznosa od 10.000 kuna, deblokade dugotrajno blokiranih računa i jednostavnog stečaja potrošača. Iznos blokade kod FINA-e iz ožujka pretprošle godine smanjen je s 43,4 milijarde na 16,8 milijardi kuna. Broj blokiranih i dalje se smanjuje i taj ćemo proces nastaviti, stvarajući moderniji sustav naplate koji će osigurati jeftinije, brže i djelotvornije namirenje vjerovnika uz pojačanu razinu zaštite ovršenika. Pripremili smo i novi Ovršni zakon, koji ćemo još jednom, prije trećeg čitanja, analizirati s ciljem da vjerovniku omogućimo bržu realizaciju potraživanja, ali uz zaštitu dostojanstva i egzistencije ovršenika. Zakonom ćemo, između ostalog, povećati popis primanja koja su izuzeta od ovrhe (božićnica, uskrsnica, dnevnice..) onemogućiti deložacije u zimskom periodu, te smanjiti troškove postupka.

Reforma kaznenog zakonodavstva. Izmijenili smo Zakon o kaznenom postupku i uveli mjere koje omogućavaju ubrzanje postupaka. U predstojećem razdoblju donijet ćemo novi Zakon o kaznenom postupku koji će imati još snažnije alate radi bržeg i djelotvornijeg postupka. Izmjenama Kaznenog zakona i Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji pooštrili smo kazne za kaznena djela na štetu maloljetnika, za djela nasilja, posebno u obitelji i prema ženama. Redefiniranjem pojma odgovorne osobe, bolje smo zaštitili socijalne radnike, i zaposlenike u školstvu i one koji obavljaju poslove u javom interesu. Preispitat ćemo kazne i na drugim područjima, a posebno ćemo osnažiti alate za borbu protiv terorizma, i novih oblika kaznenih djela počinjenih modernim tehnologijama.

Borba protiv korupcije. Korupcija narušava temeljne vrijednosti društvenih odnosa svakog demokratskog društva. Ona ugrožava vladavinu prava, povjerenje u javne institucije i pravnu državu, sigurnost građana kao i gospodarski razvoj zemlje. Uz kontinuiranu provedbu i nadogradnju postojećih antikorupcijskih mjera naš cilj je i stvaranje novih sustavnih rješenja za suzbijanje korupcije na svim razinama, koja će podići svijest o štetnosti korupcije te je učiniti društveno neprihvatljivim izborom. Proveli smo 83% aktivnosti predviđenih Akcijskim planom za 2017. – 2018., dok je u prethodnom razdoblju za 2015. – 2016. bilo provedeno svega 56% aktivnosti Akcijskog plana.

Snažno ćemo se boriti protiv korupcije i osnaživanjem svih tijela koja postupaju u tim procesima. U tu svrhu riješili smo pitanje smještaja i prostora za rad DORH-a i USKOK-a koje je godinama bilo neadekvatno. Pružit ćemo potporu svim nadležnim tijelima u provođenju Zakona o zaštiti zviždača, koji smo donijeli kao jedna od prvih država članica Europske unije. Zakon će pridonijeti jačanju pravne zaštite prijavitelja nepravilnosti i podići će javnu svijest građana o nužnosti podnošenja prijava nepravilnosti radi zaštite javnog interesa. Na planu borbe protiv korupcije unaprijedit ćemo i normativni okvir za područje sukoba interesa i ukloniti nedostatke koji su očiti u praktičnoj primjeni postojećeg zakona. Cilj nam je donijeti zakonski okvir koji će omogućiti daljnji iskorak prema kvalitetnijem i učinkovitijem sustavu prevencije od sukoba interesa. Omogućit ćemo da podaci o imovini sudaca i državnih odvjetnika postanu javno dostupni na internetu. Uredit ćemo i pravni okvir na području lobiranja koje je trenutno neregulirano, a potencijalno nosi korupcijske rizike.

Procesuiranje ratnih zločina. Za izgradnju pravednijeg društva posebnu pozornost moramo posvetiti kažnjavanju počinitelja ratnih zločina, koji ne zastarijevaju. To je naša nacionalna i moralna dužnost, u jednakoj mjeri kao i pronalazak svake nestale osobe iz Domovinskog rata. U protekle dvije godine ostvareni su pomaci, a u okviru Ravnateljstva policije uspostavljen je poseban tim koji se bavi ratnim zločinima u Vukovaru i na Ovčari. Pojačali smo napore u potrazi za nestalima, kojih je danas još uvijek 1876, te smo donijeli Zakon o osobama nestalima u Domovinskom ratu, koji je nedostajao u našem pravnom sustavu i kojim je jasno regulirana nadležnost svih tijela i službi u procesu traženja nestalih. U protekle tri godine ekshumirani su posmrtni ostatci 118 osoba, a završno su identificirani posmrtni ostatci 168 osoba, te neumorno nastavljamo tragati za našim nestalima u Domovinskom ratu.

Samo pravda utemeljena na istini može žrtvama dati spokoj koji zaslužuju i zacijeliti rane njihovih obitelji.

Andrej Plenković, Knin, 5. kolovoza 2019.

U odnosima s Republikom Srbijom posebno ćemo voditi računa o procesuiranju ratnih zločina i pronalasku nestalih. Očekujemo da Republika Srbija u potpunosti surađuje s Haškim sudom, i s tim u vezi posebno važnim smatramo problem nestalih osoba, razmjenu popisa osoba optuženih ili osuđenih za ratne zločine. Imajući na umu štetne i neprihvatljive posljedice primjene spornog srbijanskog Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine kao i procesuiranje ratnih zločina, inzistirat ćemo da se procesuiranje ratnih zločina provodi isključivo u skladu s međunarodnim pravom i na temelju njegovih načela.

Jačanje hrvatske policije. Značajno smo ojačali i opremili hrvatsku policiju koja štiti sigurnost građana, zahvaljujući čemu imamo jednu od najnižih stopa kriminaliteta u Europi. U protekle dvije godine u tom smo segmentu napravili više nego u zadnja dva desetljeća. Uspostavili smo najbrojniju graničnu policiju u Europi koja čuva jednu od najdužih vanjskih granica Europske unije poštujući pritom sve europske i međunarodne propise. Zahvaljujući danonoćnoj požrtvovnosti 6.500 hrvatskih graničnih policajaca djelotvorno sprječavamo ilegalne migracije. Upravo zato, kao uostalom i Sveta Stolica, podržali smo Globalni kompakt o sigurnim, uređenim i regularnim migracijama koji preciznije razlikuje status izbjeglica od statusa ekonomskih migranata. Ispunili smo kriterije i dobili zeleno svjetlo Europske komisije za ulazak u Schengensko područje.

Modernizacija javne uprave. Izgradnja stabilnih institucija uključuje digitaliziranu javnu upravu, a Hrvatsku moramo uvesti u digitalno doba. Želimo još povećati broj korisnika usluga sustava e‑ Građani, koji mogu koristiti više od 60 javnih usluga. Preko dvjesto poslova državne uprave, koje su prije obavljali uredi državne uprave u županijama, odsad obavljaju županije, čime smo racionalizirali broj službenika. Smanjili smo broj agencija i zavoda, i nastavit ćemo još odlučnije s modernizacijom javne uprave kako bi bila što učinkovitija i dostupnija građanima. Intenzivirat ćemo rad na izradi nove jedinstvene baze usklađenih podataka katastra i zemljišnih knjiga, koja će u digitalnom obliku, za svaku nekretninu, sadržavati sve tehničke podatke, kao i podatke o stvarnim pravima na nekretnini.

Osuda govora mržnje. Protivimo se svakom obliku nasilja i govora mržnje u društvu, posebice prema ranjivim skupinama i nacionalnim manjinama, jer u modernoj Hrvatskoj ne smije biti mjesta huliganskim i nasilnim ispadima, kako fizičkim, tako i govoru mržnje u digitalnom okruženju.

Interpretativna izjava za tumačenje Konvencije

»Republika Hrvatska smatra da je cilj Konvencije zaštita žena od svih oblika nasilja te sprečavanje, progon i eliminacija nasilja nad ženama i obiteljskog nasilja.

Republika Hrvatska smatra da odredbe Konvencije ne sadrže obvezu uvođenja rodne ideologije u hrvatski pravni i obrazovni sustav ni obvezu promjene ustavne definicije braka.

Republika Hrvatska smatra da je Konvencija u skladu s odredbama Ustava Republike Hrvatske, posebno s odredbama o zaštiti ljudskih prava i temeljnih sloboda te će Konvenciju primjenjivati uzimajući u obzir navedene odredbe, načela i vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske.«

Bolja zaštita žena i djece od nasilja. Prepoznajući taj fenomen, ratificirali smo Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koja nam pomaže u jačanju pravnih, operativnih i financijskih mehanizama, kao najsuvremeniji pravni okvir za zaštitu ljudskog dostojanstva žena. Pritom smo pažljivo sročenom Interpretativnom izjavom, koja je usvojena kao dio zakona kojim je potvrđena Konvencija, otklonili sve moguće krive interpretacije koje bi se mogle tumačiti kao obvezu uvođenja rodne ideologije, a time bile u suprotnosti s odredbama, načelima i vrednotama ustavnog poretka Republike Hrvatske. Na taj smo način zaštitili svoje vrednote, a ispunili izborni program iz 2016. te usvojili ključni dokument koji pridonosi boljoj zaštiti žena i žrtava nasilja u obitelji.

Nasilje u obitelji i nasilje nad ženama stvaran je i ozbiljan problem u hrvatskom društvu, i naša je moralna dužnost, kao najveće i najodgovornije stranke, da predvodimo borbu protiv te neprihvatljive pojave. Rješenje je u jačanju preventivnog i represivnog djelovanja, jačanju policije, pravosuđa, sustava socijalne skrbi i zaštite žrtava, jer to su pitanja na kojima štitimo svaku osobu, osobito one najslabije. I zato smo donijeli izmjene zakona s pooštravanjem kazni, ubrzavanjem kaznenog postupka i boljim razlikovanjem prekršaja od kaznenog djela nasilja u obitelji.

Protivimo se pokušajima revizije Vatikanskih ugovora između Hrvatske i Svete Stolice. Mi smo taj svoj stav jasno izrekli, dok su drugi o tome, čak i kada su se predstavljali kao desničari, hrabro i gromko šutjeli!

Andrej Plenković, 30. obljetnica HDZ-a, 18. lipnja 2019.

Poštovanje vjerskih sloboda. Važni su nam naši kršćanski korijeni, jer vjera, kultura i jezik stoljećima su očuvali hrvatski identitet, a naša je dužnost kroz obrazovanje te vrijednosti prenositi na našu djecu i mlade. HDZ je demokršćanska stranka koja uvažava sve vjerske slobode, i danas baštinimo tu hvalevrijednu ostavštinu predsjednika Tuđmana koji je svim vjerskim zajednicama u Hrvatskoj osigurao neradne dane za najveće vjerske praznike. U tom pogledu, protivimo se svakom pokušaju revizije Ugovora između Hrvatske i Svete Stolice. Znamo kolika je bila uloga Crkve kroz povijest u očuvanju identiteta hrvatskog naroda i cijenimo podršku koju nam je Sveta Stolica dala u borbi za međunarodno priznanje Hrvatske.