Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Informiranje o Europskoj uniji

Moj angažman u informativnoj kampanji za referendum o pristupu Hrvatske Europskoj uniji

Za uspješno pristupanje Republike Hrvatske Europskoj uniji trebalo je pridobiti visok stupanj potpore hrvatskih građana. U tu svrhu, pod motom »Svaki je tjedan je Europski tjedan«, kao državni tajnik za europske poslove održao sam u godinu i pol dana – počevši od svibnja 2010. – na desetke tribina, predavanja i izlaganja o Europskoj uniji diljem Hrvatske, u svim hrvatskim županijama. Usporedno sam koordinirao referendumsku kampanju o članstvu u EU sve do konca 2011. Osim toga, uvijek u namjeri da ponekad složena europska pitanja približim građanima, dao sam velik broj intervjua brojnim domaćim i stranim medijima. Nastojao sam pritom što transparentnije i jasnije govoriti o izazovima i perspektivama koje članstvo u EU donosi Hrvatskoj. U nastavku je manji izbor članaka i priopćenja koji svjedoče o intenzitetu tih aktivnosti.

»Pristupni ugovor i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji«

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković održao je u ponedjeljak, 12. prosinca 2011. godine, uvodno izlaganje u okviru predavanja na temu »Pristupni ugovor i pristupanje Hrvatske Europskoj uniji«, u organizaciji ...

12. 12. 2011.

Predstavljena publikacija »Što donosi članstvo u EU«

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković, ravnateljica Uprave za koordinaciju prilagodba pravnom sustavu Europske unije i praćenje provedbe Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Dubravka Vlašić Pleše i ravnatelj ...

16. 11. 2011.

Seminar o europskim pitanjima za sindikalne središnjice

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković otvorio je u ponedjeljak, 14. studenoga 2011. stručni seminar o europskim pitanjima namijenjen članovima sindikalnih središnjica. Seminar je organiziran slijedom dogovora ...

14. 11. 2011.

Okrugli stol »Ulazak Hrvatske u Europsku uniju«

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković sudjelovao je u petak, 11. studenoga 2011. u Križevcima, na predavanju »Ulazak Hrvatske u Europsku uniju«. Predavanje je održano za poduzetnike i gospodarstvenike ...

11. 11. 2011.

»Europske integracije Hrvatske i Bosne i Hercegovine«

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković sudjelovao je u javnoj tribini »Europske integracije Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine«, održanoj u Studentskom domu Stjepan Radić, u organizaciji Zavičajnog kluba ...

11. 11. 2011.

»Transnacionalna i transregionalna suradnja Republike Hrvatske«

Na znanstvenom skupu o perspektivama prostornog razvoja u kontekstu pristupanja Europskoj uniji Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković održao je u utorak, 25. listopada 2011. izlaganje na temu »Transnacionalna i ...

25. 10. 2011.

Međunarodna konferencija »Solidarnost u Europi«

Državni tajnik Plenković održao je, kao izaslanik predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, pozdravni govor na međunarodnoj konferenciji »Solidarnost u Europi – Hrvatska i Europska unija«, u organizaciji ...

21. 10. 2011.

Okrugli stol »Hrvatska, Europska unija i budućnost europskog projekta«

Državni tajnik Plenković održao je, kao izaslanik predsjednice Vlade Republike Hrvatske Jadranke Kosor, pozdravni govor na međunarodnoj konferenciji »Solidarnost u Europi – Hrvatska i Europska unija«, u organizaciji ...

21. 10. 2011.

»Posjeti europskim institucijama za mlade novinare«

Državni tajnik za europske integracije Andrej Plenković održao je u četvrtak, 20. listopada 2011., predavanje u sklopu projekta »Posjeti europskim institucijama za mlade novinare«, koje je organizirao European Journalism Centre u suradnji ...

20. 10. 2011.