Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Pravosuđe

Stanje pravosuđa u članicama EU

akt034 m

Na sjednici Odbora za pravna pitanja raspravljen je komparativni prikaz stanja u pravosuđu u državama članicama Europske unije za 2013. godinu

14. 10. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (1)

video

Konačni prijedlog zakona o sudovima, drugo čitanje

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (2)

video

Konačni prijedlog zakona o sudovima

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 13. 2. 2013. (3)

video

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnom sudbenom vijeću

13. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 10. 12. 2012. (1)

video

Prijedlog strategije razvoja pravosuđa za razdoblje od 2013. do 2018.

10. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 10. 12. 2012. (2)

video

Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona, drugo čitanje

10. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 6. 12. 2012. (3)

video

Prijedlog zakona o sudovima, prvo čitanje

6. 12. 2012.