Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Kosovo

Nacrt Izvješća o Kosovu za 2015. godinu

Tijekom sjednice Odbora za vanjske poslove organizirana je razmjena mišljenja o nacrtu izvješća o Kosovu za 2015. godinu u kojoj je sudjelovao i potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković

7. 12. 2015.

Zajednička rasprava o Srbiji i Kosovu

akt128 m

Plenković je zahvalio povjereniku Füleu na kvalitetnom Izvješću o napretku procesa proširenja iz listopada 2013. godine te na preporukama da Srbija otvori pregovore o pristupanju, a Kosovo pregovore o Sporazumu o ...

15. 1. 2014.

Susret s Odborom za europske integracije Kosovskog parlamenta

akt013 m

Na poziv predstavništva Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP), Plenković se u Hrvatskom saboru susreo s članovima Odbora za europske integracije Skupštine Kosova koje je predvodio predsjednik Lufti Haziri

20. 9. 2013.

Predavanje kosovskim dužnosnicima o iskustvima Hrvatske

sabor44 m

Na poziv Louise Vinton, stalne predstavnice Programa Ujedinjenih naroda za razvoj (UNDP) u Hrvatskoj, zastupnik u Hrvatskom saboru Andrej Plenković sudjelovao je na stručnom seminaru za visoke dužnosnike kosovske Vlade ...

6. 6. 2013.

Hrvatski sabor, 6. 12. 2012. (2)

video

Prijedlog odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u Mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu (KFOR); prijedlog odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske ...

6. 12. 2012.