Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Europski parlament

»Hrvatski građani kao aktivni građani EU-a: kako prema tom cilju?«

sabor35 m

Zastupnik Hrvatskog sabora i izabrani član u Europskom parlamentu iz Hrvatske Andrej Plenković sudjelovao je, zajedno s Biljanom Borzan, Toninom Piculom i Nikolom Vuljanićem, na okruglom stolu "Hrvatski građani kao aktivni ...

9. 5. 2013.

Uloga i značaj Europskog parlamenta

Predsjednik Izaslanstva Hrvatskog sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU i promatrač u Europskom parlamentu Andrej Plenković održao je u Osijeku predavanje na temu »Hrvatska i Europska unija – aktivnosti članova ...

4. 3. 2013.

Predavanje karlovačkim đacima o Europskom parlamentu

Predsjednik saborskog Izaslanstva u Zajedničkom parlamentarnom odboru Republika Hrvatska - Europska unija i promatrač u Europskom parlamentu Andrej Plenković održao je učenicima Gimnazije u Karlovcu predavanje ...

28. 2. 2013.

Hrvatski sabor, 19. 2. 2013. (1)

video

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izborima zastupnika iz Republike Hrvatske u Europski parlament, s konačnim prijedlogom zakona, hitan postupak, prvo i drugo čitanje

19. 2. 2013.

Predavanje o Europskom parlamentu i iskustvima zastupnika promatrača

Na poziv Europskog doma u Dubrovniku, u okviru kontinuiranog informiranja građana o Europskoj uniji, predsjednik Izaslanstva Hrvatskoga sabora u Zajedničkom parlamentarnom odboru RH-EU i promatrač ...

4. 2. 2013.

Intervju za EuroparlTV

Croatian observers: "EP makes key contribution to make Europe a better place to live in"

6. 11. 2012.