Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Politika susjedstva

Preispitivanje europske politike susjedstva

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković sudjelovao je u raspravi o Izvješću zastupnika Kukana o preispitivanju europske politike susjedstva

1. 6. 2015.

Javno saslušanje o Europskoj politici susjedstva

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković predsjedao je javnim saslušanjem o Europskoj politici susjedstva

2. 3. 2015.