Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: ELSA

ELSA Hrvatska: »Simulirani parlament«

sabor36 m

U Hrvatskom saboru održan je projekt »Simulirani parlament« hrvatskoga ogranka Europske udruge studenata prava, jedne od najvećih međunarodnih nepolitičkih i neprofitnih organizacija koja okuplja studente prava iz cijele ...

10. 5. 2013.