Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Odbori Europskog parlamenta

EU kao odgovoran akter u globalnom okruženju

Zastupnik Plenković predsjedao je sjednicom Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta na kojoj se raspravljalo o izvješću zastupnice Sandre Kalniete pod nazivom »EU u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji...

16. 2. 2016.

Pozitvno izvješće o BiH nakon predaje zahtjeva za članstvo u EU

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta Andrej Plenković predsjedao je sjednicom na kojoj se raspravljalo o izvješću o napretku Bosne i Hercegovine u 2015. u kontekstu novih i pozitivnih događaja

16. 2. 2016.

Podrška Albaniji na putu prema članstvu u Europskoj uniji

Zastupnik Plenković predsjedao je sjednicom Odbora za vanjske poslove EP-a na kojoj se raspravljalo o izvješću o napretku Albanije u 2015. godini

16. 2. 2016.

S nizozemskim ministrom Koendersom o BiH i Ukrajini

Na sjednici Odbora za vanjske poslove održana je rasprava o prioritetima Nizozemske kao predsjedavajuće Vijeća EU-a u prvoj polovici 2016. koje je predstavio ministar vanjskih poslova Bert Koenders

14. 1. 2016.

Nova Globalna strategija Europske unije

U sklopu sastanka Odbora za vanjske poslove organizirano je javno saslušanje te razmjena mišljenja o Globalnoj strategiji i daljnjim koracima Europske unije u kojem je sudjelovao i potpredsjednik Odbora Andrej Plenković

14. 1. 2016.

Konferencija o reformama u Gruziji, Moldovi i Ukrajini

U Europskom parlamentu održana je konferencija »Angažman Unije u pridruživanju novih članica: dostignuća postignuta reformama u Gruziji, Moldovi i Ukrajini« u organizaciji Euronesta i Zaklade Otvoreno društvo

14. 1. 2016.

Europski put Crne Gore je ključan

Tijekom sastanka Odbora za vanjske poslove organizirana je razmjena mišljenja o nacrtu izvješća za Crnu Goru u kojoj je sudjelovao i potpredsjednik Odbora Andrej Plenković

10. 12. 2015.

Makedonija ima potporu na europskom putu

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković sudjelovao je u razmjeni mišljenja o nacrtu izvješća o Makedoniji za 2015. godinu

10. 12. 2015.

Izbori u Mijanmaru prvi su korak prema demokratizaciji zemlje

Na sjednici Odbora za vanjske poslove održana je razmjena mišljenja o izvješću o parlamentarnim izborima u Mijanmaru, koje je u ime EPP-a komentirao potpredsjednik Odbora Andrej Plenković

10. 12. 2015.