Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Plenarni govori

Prioriteti u odnosima Unije sa zemljama Istočnog partnerstva

Zastupnik Plenković podržao je izvješće kolege Kowala o procjeni i uspostavi prioriteta u odnosima Unije sa zemljama Istočnog partnerstva te je ocijenio da se ona donosi u pravo vrijeme s obzirom na eskaliranje sukobâ u Ukrajini

12. 3. 2014.

Procjena utjecaja nekih javnih i privatnih projekata na okoliš

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izmjenu Direktive o procjeni utjecaja nekih javnih i privatnih projekata na okoliš jer smatra da predložena revizija prati strategiju Europa 2020.

12. 3. 2014.

Sloboda kretanja radnika

Na plenarnoj sjednici zastupnik Plenković podržao je izvješće kolegice Bauer o Direktivi Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama za lakše ostvarivanje prava radnika na slobodu kretanja

12. 3. 2014.

Putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izvješće o prijedlogu Direktive koja se odnosi na putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

12. 3. 2014.

Proračunska jamstva EIB-u za financiranje projekata izvan EU

akt183 m

Kao izvjestitelj EPP-a u sjeni, zastupnik Plenković pozdravio je povjerenika Borga te zahvalio izvjestitelju Kalfinu na uloženom trudu u izradi značajne Odluke o jamstvima iz proračuna Unije Europskoj investicijskoj banci za financiranje ...

11. 3. 2014.

Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma

akt184 m

Zastupnik Plenković podržao je izvješće zastupnika Karinša i kolegice Sargentini o prijedlogu Direktive o sprečavanju korištenja financijskih sustava u svrhu pranja novca i financiranja terorizma

11. 3. 2014.

Genetski resursi

akt185 m

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izvješće zastupnice Sandrine Belier o Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća o pristupu genetskim resursima te poštenoj i pravičnoj podjeli dobiti koja proizlazi iz njihova korištenja u Europskoj uniji

11. 3. 2014.

Dokumenti za registraciju vozila

akt186 m

Zastupnik Plenković podržao je izvješće kolegice Savisaar-Toomast o prijedlogu Direktive o dokumentima za registraciju vozila jer smatra da će predložene mjere smanjiti birokratski postupak povezan s registracijom motornih vozila...

11. 3. 2014.

Jednakost žena i muškaraca u 2012.

akt187 m

Zastupnik Andrej Plenković izrazio je žaljenje zbog toga što je izvješće zastupnice Ines Cristine Zuber o jednakosti žena i muškaraca u Europskoj uniji u 2012. godini došlo na dnevni red plenarne sjednice s previše otvorenih pitanja...

11. 3. 2014.