Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 3. 11. 2015.

Podrška Europskog parlamenta reformskom procesu u Ukrajini

U članku za ukrajinsku Europsku pravdu predsjednik Parlamentarnog odbora za pridruživanje EU-a i Ukrajine Andrej Plenković govori o podršci Europskog parlamenta Vrhovnoj Radi u provedbi reformi i prilagodbi zakonodavstva pravnoj stečevini EU-a

Plenković je najavio kako će na drugom sastanku Parlamentarnog odbora za pridruživanje 4. i 5. studenoga izaslanici EP-a i Vrhovne Rade raspravljati o prioritetnim koracima za provedbu Sporazuma o pridruživanju, kao i o daljnjem ustavnom, pravosudnom i izbornom reformskom procesu, borbi protiv korupcije te usvajanju akcijskog plana za liberalizaciju viznog režima. Dodao je da će se važan dio sastanka odnositi i na pripreme za stupanje na snagu Sporazuma o slobodnoj trgovini 1. siječnja 2016, kao i suradnju u energetskom sektoru.

S obzirom na složenu političku, ekonomsku i sigurnosnu situaciju u Ukrajini Plenković je poručio da je EU spremna pružiti snažnu podršku Vrhovnoj Radi i drugim institucijama pri jačanju administrativnih kapaciteta i provođenju reformi. O tome svjedoči i činjenica da je Ukrajina postala prioritetna zemlja u okviru Programa EP-a za podršku demokraciji, kao i nedavno potpisivanje Memoranduma o razumijevanju EP-a i Rade kojemu je cilj da osnaži bavljenje europskim poslovima u Radi.

Dvije godine nakon Euromajdana Unija neće napustiti ljude koji su prosvjedovali pod europskom zastavom za ostvarivanje života u društvu europskih vrijednosti, vladavine prava i ljudskog dostojanstva. Plenković je zaključio da će EU osigurati makrofinancijsku i drugu proračunsku pomoć, tehničku podršku te humanitarnu i razvojnu pomoć kako bi Ukrajina što prije postala dio europske obitelji.

Članak u cijelosti