Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
New York | 2–3. 11. 2015.

Plenković s izaslanstvom EP-a u posjetu Ujedinjenim narodima

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković sudjelovao je u izaslanstvu Europskog parlamenta u posjetu Ujedinjenim narodima, a glavne teme razgovora bile su suradnja EU-a i UN-a na području sigurnosti, mirovnih misija, humanitarnih pitanja, zaštite ljudskih prava, razvojnih ciljeva i pomoći te aktualnih kriza u Siriji i Ukrajini

Plenković se posebno zanimao za proces reforme Vijeća sigurnosti te dijalog o revitalizaciji rada Opće skupštine. Informirao se o stanju postupka izbora novog glavnog tajnika UN-a koji će biti izabran 2016, a stupit će na dužnost 1. siječnja 2107. Trenutno postoji više od 10 kandidatura iz zemalja istočnoeuropske skupine. Većina sugovornika naglašava da će se najviše voditi računa o kvaliteti kandidata, a tek potom o geografskoj skupini. Plenković je govorio o kvalitetnoj projektnoj suradnji između EU-a i UNDP-a u Ukrajini. Osvrnuo se na izazove velike izbjegličko-migrantske krize za EU te je naglasio vrijedan doprinos UNHCR-a.  Govorio je također o mjerama za realizaciju održivih razvojnih ciljeva, pri čemu EU ima vodeću ulogu na globalnoj razini.

Izaslanstvo Europskog parlamenta, koje su činili članovi Odbora za vanjske poslove i Pododbora za ljudska prava, a koje je predvodio Elmar Brok, posjetilo je Ujedinjene narode u okviru redovitog dijaloga dviju međunarodnih organizacija i nakon usvajanja rezolucije EP-a o jačanju uloge EU-a u okviru sustavabUN-a.

Organizirani su susreti s glavnim tajnikom UN-a Ban Ki-moonom, predsjednikom Opće skupštine UN-a Mogensom Lykketoftom, zamjenikom glavnog tajnika Janom Eliassonom, pomoćnikom glavnog tajnika Ivanom Šimonovićem, predstavnicima UNDP-a te nizom drugih dužnosnika UN-a, kao i sa šefom Delegacije EU-a pri UN-u Valeom de Almeidom, hrvatskim stalnim predstavnikom Vladimirom Drobnjakom te stalnim predstavnicima država EU-a koje su članice Vijeća sigurnosti UN-a.