Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
.

Poboljšanje kvalitete zakonodavstva Europske unije

Komisija pozdravlja proaktivan pristup nacionalnih parlamenata pitanjima EU-a te je spremna dodatno unaprijediti već uhodan »politički dijalog« s njima, stoji u odgovoru Komisije na upućeno pitanje zastupnika Plenkovića o poboljšanju kvalitete zakonodavstva Europske unije

Plenković je u upitu, od 25. veljače o.g., istaknuo kako angažirano sudjelovanje nacionalnih parlamenata država članica u europskom zakonodavnom postupku nedvojbeno podrazumijeva i nadzor poštovanja načela supsidijarnosti, kao što je i predviđeno Ugovorom iz Lisabona. Navodeći kako se primjerice većina nacionalnih parlamenata zalaže za produženje roka za provjeru načela supsidijarnosti s osam na dvanaest tjedana, Plenković se zanimao da li Komisija razmatra mogućnost kojom bi se omogućio detaljniji nadzor nad procesom? Ujedno je upitao i da li Komisija smatra prihvatljivom inicijativu uspostave postupka „zelenog kartona”, mehanizma kojim bi se najvišim nacionalnim predstavničkim tijelima trebalo omogućiti znatno snažnije proaktivno djelovanje?

U odgovoru prvog potpredsjednika Timmermansa od 26. lipnja o. g., stoji:

Komisija se obvezala uspostaviti novo partnerstvo s nacionalnim parlamentima. Tu je ambiciju predsjednik Juncker najavio u svojim političkim smjernicama, a potvrdio ju je u svojim mandatnim pismima svim članovima Kolegija. Uz nastavak postojećeg političkog dijaloga s nacionalnim parlamentima, novo partnerstvo prije svega podrazumijeva da bi članovi Kolegija trebali češće posjećivati nacionalne parlamente radi rasprava o glavnim inicijativama Komisije i upoznavanja s razlozima zabrinutosti nacionalnih parlamenata. U tom bi pogledu Komisija željela istaknuti da radi na jačanju svojih odnosa s nacionalnim parlamentima u kontekstu postojećeg međuinstitucijskog okvira te uz puno poštovanje nadležnosti koje su europskim institucijama dodijeljene Ugovorima.

Rok od osam tjedana, koliko nacionalni parlamenti imaju na raspolaganju za kontrolu načela supsidijarnosti, utvrđen je u Protokolu br. 2 Ugovorima. Kao čuvarica Ugovora Komisija mora poštovati i primjenjivati Protokol kako je donesen te se navedeni rok ne može promijeniti bez izmjene Ugovora. No Komisija bi bila spremna razgovarati s nacionalnim parlamentima o tome kako mogu na najbolji način iskoristiti vrijeme koje im je na raspolaganju za izvršenje kontrole načela supsidijarnosti te razraditi načine za uključivanje nacionalnih parlamenata u ranije faze zakonodavnog postupka.

Komisija pozdravlja proaktivan pristup nacionalnih parlamenata pitanjima EU-a te je spremna dodatno unaprijediti već uhodani „politički dijalog” s njima u cilju rasprave o područjima u kojima je za uklanjanje zabrinutosti građana potrebno djelovati na razini EU-a. Komisija međutim vjeruje da se to može postići na pragmatičniji i izravniji način koji ne uključuje duge i složene rasprave o novim postupcima ili novim međuinstitucijskim sporazumima koji nisu predviđeni Ugovorom.