Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 22. 6. 2015.

Sporazum o pridruživanju s Ukrajinom i Platforma civilnog društva

Zastupnici u Europskom parlamentu iz redova Europske pučke stranke, Andrej Plenković, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete i Jaromir Štětina, uputili su 17. travnja o. g. pitanje za pismeni odgovor Komisiji o Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine i Platformi civilnog društva

U pitanju navode kako u Sporazumu o pridruživanju između EU-a i Ukrajine stoji da je cilj Platforme civilnog društva olakšati provedbu tog sporazuma, kojim je obuhvaćen cijeli niz područja koja nisu ograničena na socijalni dijalog, a da Europska služba za vanjsko djelovanje (ESVD) smatra da bi platforme trebao formirati Europski gospodarski i socijalni odbor (EGSO) te da u njima trebaju prevladavati članovi EGSO-a. Pritom su dodali kako je zasada dogovoreno da europsku stranu Platforme civilnog društva EU-a i Ukrajine predstavlja devet članova iz EGSO-a s pravom glasa i šest predstavnika drugih organizacija civilnog društva EU-a koji sudjeluju kao promatrači (uključujući predstavnike Foruma civilnoga društva Istočnog partnerstva) te da je slična struktura predložena i za platforme EU-a i Moldove te EU-a i Gruzije, što je u suprotnosti s tekstom Sporazuma o pridruživanju za te dvije zemlje.

U tom kontekstu zastupnicu su upitali kako ESVD može opravdati činjenicu da se samo predstavnici EGSO-a razmatraju za zastupanje civilnog društva EU-a te kako će zajamčiti transparentnost postupka i nadzor nad njim u slučaju Moldove i Gruzije?

U odgovoru potpredsjednice Mogherini, od 22. lipnja 2015. godine stoji:

"Platforma civilnog društva, koja je nedavno dogovorena i uspostavljena u Ukrajini, rezultat je pregovora s nizom ukrajinskih organizacija civilnog društva o čemu su obje strane postigle dogovor, a to je vidljivo iz pravila koja su prihvaćena konsenzusom. Uravnotežen sastav između različitih građanskih interesa uspostavljen je radi izbjegavanja prevlasti jednog sektora nad drugima, a istodobno se jamči sveobuhvatan i uključiv pristup svih organizacija civilnog društva i njihovih interesa. Takav sveobuhvatan i uključiv pristup utvrđena je praksa EU-a s trećim zemljama.  Poticanjem dijaloga među organizacijama koje predstavljaju različite interese podržava se uzajamno razumijevanje, kultura dijaloga te demokratizacija i transparentnost svih uključenih organizacija.

Sporazumom o pridruživanju Gruzije i Moldove ne dodijeljuje se EGSO-u isključivo pravo zastupanja civilnog društva na strani EU-a. Sastav platforma civilnog društva Unije s Republikom Moldovom i Gruzijom također će se dogovoriti konsenzusom između EGSO-a i velikih europskih organizacija civilnog društva.  Stoga EGSO predlaže stvaranje skupine od 9 predstavnika na strani EU-a u kojoj bi EGSO imao manjinu od troje članova.

ESVD prati i podupire taj postupak radi postizanja uključivosti i rezultata koji se temelji na konsenzusu obiju strana. ESVD će podupirati platforme civilnog društva da postanu, nakon njihove uspostave, stvarni sugovornici Vijeća za pridruživanje, Odbora za pridruživanje i Parlamentarnog odbora za pridruživanje svakog Sporazuma."