Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 16. 5. 2015.

Predavanje o ulozi država članica u EU

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković održao je u Hrvatskoj matici iseljenika predavanje polaznicima II. godine tečajeva projekta »Obrazovanja za javnu zauzetost« na temu mjesta i uloge država članica u Europskoj uniji.

SNa poziv dr. Nevena Šimca, zastupnik Plenković održao je predavanje u sklopu projekta koji organiziraju Centar za politički i socijalni razvoj, Centar za dokumentaciju i istraživanje Robert Schuman i Jean Monnet katedra za političke i europske studije.

Plenković je istaknuo da je EU nadnacionalna tvorevina sui generis nastala kao mirovni projekt, koja se razvila do stupnja neraskidive povezanosti država u Europi, što jamči dugoročnost europskog projekta. Budući da su države članice prenijele dio svojih nadležnosti na institucije EU, Plenković je predstavio podjelu nadležnosti koje se odnose na područja isključive nadležnosti EU, podijeljenje nadležnosti između EU i država članica, te nadležnosti EU za dopunjavanje djelovanja članica.

Naglasio je da načelo supsidijarnosti služi kako bi EU djelovala u granicama dodijeljenih nadležnosti te da se odluke donose što bliže građanima.

Pritom važnu ulogu imaju nacionalni parlamenti koji se temeljem Lisabonskog ugovora mogu u ranoj fazi donošenja akata očitovati i poslati upozoravajuće signale Komisiji da akti nisu u skladu s načelima supsidijarnosti i proporcionalnosti.

Govoreći o proračunu EU, rekao je da redistributivna funkcija proračunskih sredstava EU najviše koristi manjim državama članicama poput Hrvatske, s obzirom da cca 80 posto proračunskih prihoda EU plaća 10 država članica. Stoga se trenutno odvija rad skupine koju predvodi bivši talijanski premijer Monti, zadužene za analizu reforme proračunskih prihoda EU, kako bi Unija imala dominantno financiranje temeljem vlastitih sredstava.

Smatra kako je za Hrvatsku bitno da kao nova članica koristi razvojne potencijale Unije i ostvari pozitivne reperkusije u gospodarskom i socijalnom smislu, te da bude kredibilna u političko-pravnom kontekstu.

Kao supredsjedatelj Parlamentarnog odbora za pridruživanje EU-a i Ukrajine, Plenković je govorio o situaciji u Ukrajini kao zemlji koja nije pokrivena mehanizmima kolektivne sigurnosti koju jamči članstvo u EU i NATO-u te je postala žrtva ambicija Moskve, koja želi obnoviti globalnu ulogu Rusije.

Plenković je govorio i o aspektima pristupnih pregovora Hrvatske, daljnjem proširenju EU te situaciji na jugoistoku Europe.