Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 10. 12. 2014.

Odgovor povjerenika Navracsisca na pitanje o programu ERASMUS+

Zastupnik Andrej Plenković uputio je 9. listopada 2014. Europskoj komisiji zastupničko pitanje u vezi s mogućnostima sudjelovanja studenata slabijega imovinskog stanja u programu Erasmus+

U odgovoru povjerenika za obrazovanje, kulturu, mlade i sport, Tibora Navracsicsa stoji: 

»Jedan od glavnih zaključaka studije utjecaja programa Erasmus iz 2014. glasio je da je Erasmus, koji se provodio u okviru bivšeg Programa za cjeloživotno učenje, uključiv kao i drugi programi za mobilnost, ali s puno više sudionika.

Komisija je poduzela napore da osigura veću pristupačnost i uključivost novog programa Erasmus+ za studente. Stipendije za mobilnost više su no prije, pri čemu se sad uzima u obzir i razlika u životnim troškovima između matičnih zemalja i zemalja u kojima se ostvaruje mobilnost.

Dodatna financijska potpora dostupna je sudionicima slabijeg socioekonomskog statusa. Takvi studenti, uz osnovnu stipendiju u okviru programa Erasmus+, imaju pravo na dodatni iznos mjesečne potpore od 100 do 200 EUR na temelju odluke nacionalnih nadležnih tijela. Studenti s posebnim potrebama imaju pravo na poseban oblik potpore te mogu dobiti puni povrat stvarnih prihvatljivih troškova koji se odnose na razdoblje mobilnosti provedeno u inozemstvu.

Osim toga, studenti iz udaljenijih zemalja uključenih u program ili iz najudaljenijih regija država članica EU-a primaju više stipendije za životne troškove te posebnu stipendiju za putne troškove čiji iznos ovisi o udaljenosti. Utvrđeni su i viši iznosi stipendije za potporu studentima koji putuju iz partnerskih zemalja izvan EU-a ili u te zemlje.

Jezična potpora pojačana je novom internetskom jezičnom platformom kako bi se olakšalo sudjelovanje studentima koji nisu imali mogućnost razviti potrebno znanje stranih jezika.«

Odgovor povjerenika Tibora Navracsicsa u cijelosti (PDF)