Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 14. 7. 2014.

Plenković na sjednici Odbora za vanjsku politiku

Potpredsjednik Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta Andrej Plenković sudjelovao je na sastanku posvećenom saslušanju novih veleposlanika EU u SAD-u i pri Vijeću Europe

Predsjednik Odbora za vanjsku politiku Europskog parlamenta Elmar Brok otvorio je razmjenu mišljenja s novoizabranim šefom delegacije EU u SAD-u Davidom O'Sullivanom te novim šefom delegacije EU pri Vijeću Europe Jariem Vilenom. Obojica su vrlo iskusni diplomati i političari koji kvalitetno pripremljeni preuzimaju nove dužnosti.

U svom izlaganju veleposlanik David O'Sullivan istaknuo je da će nastojati vrlo jasno pozicionirati interese EU i država članica u pogledu dovršetka Ugovora o slobodnoj trgovini sa SAD-om koji je usmjeren na ukidanje carinskih nameta, jer ta dva gospodarstva obuhvaćaju gotovo 50% svjetskog BDP-a i trećinu svjetske trgovine, a jedno drugome su i najveći investitori. Naglasio je da će se zalagati za snažniju institucionalnu suradnju i jačanje dijaloga između Europskog parlamenta i američkog Kongresa.

O'Sullivan je poručio da je potrebno usuglašavanje zajedničkog stava EU i SAD-a prema aktualnoj situaciji u Ukrajini. Dodao je da će u fokusu jačanja suradnje EU i SAD-a biti bolje poštivanje načela reciprociteta u pogledu viznog režima, učinkovitije energetsko povezivanje i veće mogućnosti razmjene studenata.

Novi veleposlanik EU pri Vijeću Europe Jari Vilen istaknuo je kako su danas vidljivi pomaci u Vijeću Europe kojem su pristupile i sve države članice EU na području zaštite ljudskih prava i sloboda, demokracije i vladavine prava.

Zastupnik Plenković postavio je pitanja veleposlaniku Vilenu o novom mehanizmu za jačanje vladavine prava u EU, koji je povezan s glavnim aktivnostima Vijeća Europe na područjima stvaranja pravnih standarda i poštivanja ljudskih prava. Postavio je također pitanje o potrebi strukturiranijeg dijaloga između EU i Vijeća Europe, jer dosada se suradnja odvijala uglavnom u okvirima razgovora povjerenika za proširenje Komisije i glavnog tajnika Vijeća Europe.