Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Opatija | 28. 6. 2014.

21. konferencija »Društvo i tehnologija« u Opatiji

Zastupnik Andrej Plenković sudjelovao je na 21. međunarodnoj konferenciji »Društvo i tehnologija« - prof. dr. Juraj Plenković, koja se tradicionalno održava krajem lipnja u Opatiji

Na poziv organizatora prof. dr. Vlade Galičića, prof. dr. Ludvika Toplaka i prof. dr. Marija Plenkovića te Hrvatskog komunikološkog društva zastupnik Plenković govorio je o prioritetima Europske pučke stranke na području istraživanja i razvoja, obrazovanja, inovacija i novih tehnologija kao važnih poluga za rast i razvoj te stvaranje radnih mjesta u Europskoj uniji.

Pojasnio je ključne aspekte Višegodišnjeg financijskog okvira koji se odnose na provedbu Strategije Europa 2020. i ostvarivanje sedam ključnih prioriteta. Govorio je o ulaganju u istraživanje i razvoj u Hrvatskoj te o potrebi da se poduzmu dodatni napori kako bi se ostvarili zacrtani ciljevi od 3% BDP-a. Na konferenciji je bilo preko 150 sudionika, a na otvaranju su govorili zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula i Vidoje Vujić, predsjednik Gospodarske komore Primorsko-goranske županije.