Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 16. 4. 2014.

Bez reforme sustava vlastitih sredstava nema učinkovite EU

Kao član Odbora za proračun zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi na sjednici Europskog parlamenta o potrebi reforme sustava vlastitih sredstava Europske unije

Naglasio je kako je današnje prihvaćanje izvješća i preporuke o provedbenim mjerama za sustav vlastitih sredstava Europske unije zadnji element u procesu usvajanja Višegodišnjeg financijskog okvira o kojem se intenzivno govorilo tijekom posljednje dvije i pol godine. Plenković smatra kako je za budućnost proračuna Europske unije i njenu financijsku sposobnost nužna reforma sustava prihoda tj. vlastitih sredstava kako bi adekvatno izvršili svoje političke programe i obveze.

Vlastita sredstva koja se dijele na tradicionalna vlastita sredstva, vlastita sredstva na osnovi poreza na dodanu vrijednost te vlastita sredstva na osnovi bruto nacionalnog dohotka čine 85% prihoda europskog proračuna i zbog toga su ključna za funkcioniranje EU. Plenković je istaknuo kako nije dobro da se na razini Vijeća nisu prihvatili prijedlozi Europskog parlamenta i Europske komisije iz 2011. godine kada je sugeriran novi istinski sustav vlastitih sredstava – porez na financijske transakcije i novi poboljšani način prihoda od PDV-a kao i napuštanje privremenog mehanizma korekcija (tj. povrata sredstava za Ujedinjenu Kraljevinu, Njemačku, Nizozemsku, Švedsku, Austriju i Dansku).

U cilju uspostavljanja pravednijeg i učinkovitijeg sustava financiranja Unije, Plenković je apelirao na kvalitetan rad prisutnih kolega (povjerenik Lewandowski, zastupnici Lamassoure, Verhofstadt i Kalfin) koji su članovi Skupine na visokoj razini koju predvodi bivši talijanski premijer Mario Monti, a koja je s radom započela početkom travnja. Naglasio je kako se očekuje da Skupina 2016. godine predstavi prijedloge koji će omogućiti pravodobnu reviziju aktualnog Višegodišnjeg financijskog okvira te istinsku reformu sustava vlastitih sredstava. Time će se omogućiti Europskoj uniji da odgovori na izazove provedbe zajedničkih politika, kao i da u potpunosti preuzme svoje odgovornosti na globalnoj razini.