Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 12. 3. 2014.

Ured europskoga javnog tužitelja

Zastupnik Plenković podržao je privremeno izvješće o prijedlogu Uredbe o osnivanju Ureda europskoga javnog tužitelja, naglasivši da je riječ o kvalitetnom doprinosu temi na kojoj se radi otkako je stupio na snagu Lisabonski ugovor

Istaknuo je članak 86. Ugovora o funkcioniranju Europske unije kao pravni temelj za osnivanje Ureda europskog javnog tužitelja radi suzbijanja kaznenih djela koja utječu na financijske interese Unije.

Plenković smatra da je potrebno dobro koordinirati nadležnosti i aktivnosti s ostalim institucijama koje se bave suzbijanjem kaznenih djela, npr. s OLAF-om (Europski ured za borbu protiv prijevara).

Plenković je naglasio da se trebaju uzeti u obzir jasni signali nacionalnih parlamenata u kontekstu načela supsidijarnosti te je zaključio da su potrebne konzultacije kada je riječ o kaznenom zakonodavstvu i odnosu nadležnosti između Europske unije i država članica.