Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 11. 3. 2014.

Program nadzora američke Nacionalne sigurnosne agencije

Na plenarnom zasjedanju u Strasbourgu Plenković je podržao izvješće zastupnika Claudea Moraesa o Programu nadzora Agencije za nacionalnu sigurnost SAD-a (NSA) i nadzornim tijelima u članicama EU

Nakon otkrića iz lipnja 2013. godine (Snowden) Plenković smatra da u kontekstu borbe protiv terorizma i zaštite nacionalne sigurnosti postoji granica koja se ne smije prijeći jer to vodi kršenju temeljnih prava i sprečava zaštitu privatnosti. Protivi se masovnom i neselektivnom elektroničkom nadzoru, pogotovo između saveznika u okviru NATO-a i privilegiranih partnera kakvi su EU i SAD. Podsjetio je na to da EU i SAD dijele niz zajedničkih načela te da konstruktivno surađuju na uređivanju globalnih odnosa i u borbi protiv terorizma.

Plenković je rekao da su pravo na privatnost i zaštita podataka temeljne vrijednosti koje njeguje EU, te je pozdravio Plan prioriteta koji je predložen u izvješću, a odnosi se na pokretanje programa Europski digitalni habeas corpus. Pritom je izdvojio usvajanje Plana za zaštitu podataka te sklapanje Krovnog sporazuma između SAD-a i EU-a. Plenković vjeruje da je od ključne važnosti razvijanje Europske strategije za neovisnost informacijskih tehnologija, osobito interneta, što može jamčiti učinkovitu zaštitu podataka. Zauzeo se za obnovu povjerenja i suradnje između transatlantskih partnera.