Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 10. 3. 2014.

Štete od elementarnih nepogoda i hrvatski špediteri

Plenković je apelirao na Komisiju da podrži naknadu štete nastalu od elementarnih nepogoda te ponovno zatražio da Europski socijalni fond pomogne hrvatskim špediterima

U raspravi na plenarnoj sjednici u Strasbourgu zastupnik Andrej Plenković rekao je da bi nakon prošlotjednog zaključka Komisije glede Hrvatske trebalo povjereniku Rehnu postaviti pitanje o makroekonomskim neravnotežama, ali se u danoj prigodi ipak odlučio za dva konkretna problema s kojima su suočeni hrvatski građani, a o kojima je Komisiji već postavio pismena zastupnička pitanja.

Prvi je problem u nadležnosti povjerenika Johannes Hahna, zaduženog za regionalnu politiku, a riječ je o pet hrvatskih županija (Zagrebačkoj, Karlovačkoj, Sisačko-moslavačkoj, Ličko-senjskoj i Primorsko-goranskoj) koje su pogodile prirodne katastrofe (poplave, snijeg i led) te im nanijele velike štete i značajno otežale život velikom broju stanovnika. Upitao je Komisiju da li na temelju dosadašnjih iskustava smatra da je prag predviđen za podnošenje zahtjeva za sredstva iz Europskog fonda solidarnosti primjeren odnosno previsok u slučajevima kada države podnose samostlne zahtjeve za djelomičnu naknadu šteta. Podsjetivši na to da je posjetio dio nastradalih područja, Plenković je rekao da očekuje pozitivnu reakciju Komisije nakon što Hrvatska podnese Europskom fondu solidarnosti objedinjen zahtjev.

Drugi je problem u nadležnosti povjerenika Laszla Andora, zaduženog za zapošljavanje i socijalna pitanja, a riječ je o hrvatskim radnicima u otpremništvu (špediterima). Nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji i ukidanja carinskih kontrola oni su postali tehnološki višak, što ima znatne gospodarske i socijalne posljedice. U razdoblju od 1. siječnja do 19. rujna 2013. u evidenciju nezaposlenih ukupno se prijavilo 667 osoba špediterske struke.

Imajući na umu da je EU ušla u novu financijsku perspektivu (2014–2020) kao i očigledno kašnjenje hrvatske vlade s usvajanjem Operativnog programa za korištenje sredstava Europskog socijalnog fonda, Plenković se zanimao na koji način Komisija pomaže Hrvatskoj da pronađe rješenje za brojne špeditere koji su ostali bez posla. Dodao je da je proteklih mjeseci bio u kontaktu s nizom radnika u otpremništvu za koje je članstvo Hrvatske u EU imalo negativne posljedice te da je o tome pisao ministru rada Mirandu Mrsiću.