Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 18. 7. 2019.

Na preporuku Povjerenstva za sve pacijente odobren lijek Spinraza

Na početku 169. Vladine sjednice premijer Andrej Plenković istaknuo je da je rekonstrukcija Vlade dobar korak radi intenziviranja napora u provedbi njezinih programa

Kazao je da su novi ministri ljudi s kvalitetnim biografijama i dosadašnjim političkim angažmanom, a zahvalio je i dosadašnjim potpredsjednicima i ministrima na doprinosu koji su dali u dosadašnjem radu Vlade.

"Mislim da je ovo osvježenje dobar korak u cilju intenziviranja napora u provedbi programa Vlade, rad na dobrobit hrvatskih građana, društva, ostvarivanja ciljeva koji su i gospodarski rast i društvena solidarnost te jačanje pravne sigurnosti i međunarodnog pozicioniranja Hrvatske", rekao je premijer Plenković.

Zahvalio je Mariji Pejčinović Burić, Tomislavu Tolušiću, Nadi Murganić, Gabrijeli Žalac, Goranu Mariću i Lovri Kuščeviću na doprinosu koji su dali u dosadašnjem radu Vlade.

"U tom kontekstu novi ministri koji dolaze su također ljudi s kvalitetnim biografijama i dosadašnjim političkim angažmanom", kazao je predsjednik Vlade.

Kvalitetan politički angažman novih ministra

Izvijestio je da će ministricu Nadu Murgamić zamijeniti saborska zastupnica Vesna Bedeković, koja dolazi iz Virovitičko-podravske županije.

Potpredsjednika Vlade i ministra Tomislava Tolušića zamijenit će državna tajnica u Ministarstvu poljoprivrede Marija Vučković.

Novi ministar uprave bit će Ivan Malenica koji je dekan Veleučilišta u Šibeniku, a na mjesto Gorana Marića dolazi Mario Banožić, predstojnik Ureda državne uprave Vukovarsko-srijemske županije.

Za novog ministara rada i mirovinskoga sustava predložen je trenutni ravnatelj Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Josip Alardović, a ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić preuzet će dužnost dosadašnje ministrice regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac.

"Siguran sam da će novi ministri nakon sutrašnjih saslušanja na različitim odborima i potvrde na plenarnoj sjednici Hrvatskog sabora brzo uključiti u aktivnosti iz svojih resora i rad Vlade kako bismo ostvarili ono što je najvažnije za hrvatske građane, a to je realizacija Programa Vlade i nastavak strukturnih reformi, pozitivnih gospodarskih trendova i privlačenja ulaganja, jačanja pravne države i jačanja vrijednosti u hrvatskoj politici", poručio je Plenković.

Strateški projekt u apsorpciji sredstva Europske unije

Premijer Plenković podsjetio je da je prošli petak u Vladi potpisan ugovor za Veliki projekt "Dječjeg centara za translacijsku medicinu Dječje bolnice Srebrnjak", što je, istaknuo je, jedan od strateških projekata u apsorpciji sredstva Europske unije.

Naglasio je da će se ovim projektom, vrijednim 432 milijuna kuna, otvoriti 130 radnih mjesta, a našim stručnjacima će omogućiti da povezuju bazična i klinička istraživanja.

"Vjerujem da će ova kombinacija zdravstva i znanosti uz potporu europskih sredstava biti dodatni iskorak za hrvatsku medicinu, osobito za pedijatriju", kazao je.

Odobrena Spinraza za sve sa spinalnom mišićnom atrofijom

Predsjednik Vlade istaknuo je i da je na preporuku Povjerenstva za procjenu učinaka Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje odlučilo da se za male bolesnike koji imaju spinalnu mišićnu atrofiju odobri lijek Spinraza.

"S te strane smo na temelju stručnoga stava izašli u susret onima koji pate od ove teške bolesti", rekao je premijer, zahvalivši ministru Mianu Kujundžiću, ravnatelju HZZO-a Lucijanu Vukeliću i svim liječnicima koji su razmotrili donošenje ove odluke.

Projekti značajni za razvoj Hrvatske

Što se tiče ostalih aktivnosti, predsjednik Vlade podsjetio je da je u Trilju potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za "Projekt integralnog sustava vodoopskrbe i odvodnje Cetinske krajine – Trilj, Otok i Dicmo", vrijedan 250 milijuna kuna.

Sličan "Projekt izgradnje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Jelsa-Vrboska i Stari Grad", vrijedan 474 milijuna kuna, potpisan je u Jelsi na Hvaru.

U Splitu je otvoren rekonstruirani i obnovljeni putnički terminal Zračne luke Split, a riječ je o projektu vrijednom 450 milijuna kuna, što je, naglasio je predsjednik Vlade, važno za promet, turizam i gospodarstvo Splita i Splitsko-dalmatinske županije.

U Makarskoj je otvoren obnovljeni stalni postav Malakološke zbirke Franjevačkog samostana Makarska, a predsjednik Vlade sudjelovalo je i na otvorenju pročistača za pitku vodu u Komolcu, koji je vrijedan 56 milijuna kuna.

"To su relevantni projekti za razvoj Hrvatske u okviru aktivnosti koje poduzima naša Vlada za bolju i kvalitetniju situaciju svih ljudi koji žive u različitim krajevima Hrvatske", poručio je predsjednik Vlade Plenković.

Na otvorenom dijelu sjednice raspravljeno 16 točaka dnevnog reda.

Usvojen je Nacrt prijedloga zakona o patentu. Unaprjeđuje se sustav zaštite izuma u Republici Hrvatskoj revizijom nacionalnih postupaka kojima će se osigurati veća pravna sigurnost i učinkovitost sustava patentne zaštite, te se provode mjere iz Strategije poticanja inovacija Republike Hrvatske 2014. - 2020.

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak naglasila je da je novost da se umjesto dosadašnjeg konsenzualnog patenta uvodi uporabni model, kojim će biti moguće zaštititi izum kraćim i jednostavnijim registracijskim postupkom.

"Povećat će se pravna sigurnost nositelja patenta u građansko-pravnim postupcima pokrenutim povodom povrede njihova prava", rekla je.

Financiranje obveznih udžbenika srednjih škola i drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola

Ministrica znanosti i obrazovanja Divjak objedinjeno je obrazložila Prijedlog odluke o financiranju obveznih udžbenika za učenike srednjih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019./2020. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske i Prijedlog odluke o financiranju drugih obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj za školsku godinu 2019/20. sredstvima iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.

"Ove dvije odluke omogućavaju da za učenike koji su lošijeg imovinskog stanja, koje se utvrđuje jesu li korisnici zajamčene minimalne naknade, osiguramo udžbenike i za te učenike koji su u srednjim školama", kazala je Divjak.

Vlada će, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, osigurati obvezne udžbenike za učenike srednjih škola te druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola koji su članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi,, a za učenike osnovnih škola i one koji su članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Za provedbu odluka zaduženi su Ministarstvo znanosti i obrazovanja te Ministarstvo hrvatskih branitelja, a riječ je o financiranju udžbenika odnosno drugog nastavnog materijala za tri tisuće učenika srednjih i četiri tisuće učenika osnovnih škola.

Unapređenje onkološke skrbi

Prihvaćen je Prijedlog zaključka u vezi s potpisivanjem Memoranduma o suradnji između Vlade Republike Hrvatske i društva Roche d.o.o. na pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda.

Predloženim zaključkom podupire se transformacija i unaprjeđenje onkološke skrbi u Republici Hrvatskoj u skrb utemeljenu na personaliziranome pristupu i liječenju zasnovanom na rezultatima genetskog profiliranja te na izvorima podataka iz kliničke prakse, a sukladno pismu namjere zaprimljenom od društva Roche d.o.o. i društva F. Hoffmann - La Roche Ltd. koja su iskazala namjeru u sudjelovanju pripreme i provedbe ovoga projekta.

Time se omogućava Ministarstvu zdravstva daljnja suradnja sa spomenutim društvima u pripremi i provedbi projekta personalizirane medicine u onkologiji s ciljem poboljšanja ishoda, a koja suradnja će se urediti predmetnim Memorandumom.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da je Ministarstvo zdravstva zaduženo za koordinaciju svih postupaka i aktivnosti pripreme u provedbe ciljeve iz ovog zaključka u suradnju sa Zavodom za zdravstveno osiguranje.

"U ime Vlade RH Memorandum o suradnji će potpisati ministar zdravstva", dodao je.

Program školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka

Obrazlažući Prijedlog odluke o donošenju Programa školskog mednog dana s hrvatskih pčelinjaka za 2019. godinu, državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak istaknuo je da će se provesti edukacija djece i roditelja o važnosti konzumiranja meda i njegovog uključivanja u prehranu te će se osigurati pomoć stvaranju boljih uvjeta za pozicioniranje meda hrvatskih pčelinjaka na tržištu.

"Program će se provoditi u prvim razredima osnovnih škola, a ima za cilj promociju meda lokalnih proizvođača koji se pakira u Nacionalnu staklenku za med, povećanje unosa meda u prehrani djece, podizanje razine znanja o važnosti meda kao sastavnog dijela pravilne i nutritivno povoljnije prehrane te educiranje učenika o važnosti pčelarstva za sveukupnu poljoprivrednu proizvodnju i biološku raznolikost", kazao je Majdak.

Usvojen je Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu za sklapanje ugovora o pružanju usluga nabave inozemne znanstvene baze podataka Scopus u 2019. godini.

NSK i Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopili su 2015. godine sporazum o suradnji pri nabavi i osiguravanju dostupnosti elektroničkih izvora znanstvenih i stručnih informacija, te je NSK preuzela poslove usklađivanja nabave inozemnih znanstvenih baza podataka i inozemnih znanstvenih elektroničkih časopisa na nacionalnoj razini.

"Radi se o odluci koju donosimo svake godine. Dajemo suglasnost za sklapanje ugovora za nabavu pristupa inozemnoj znanstvenoj bazi Scopus s dobavljačem i ta se usluga osigurava na godinu dana", napomenula je ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak.

Stanovi za potrebe MUP-a

Govoreći o Prijedlogu odluke o davanju ovlasti Ministarstvu znanosti i obrazovanja za ustupanje praznih stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova ministrica znanosti i obrazovanja Divjak izvijestila je da su u Ulici grada Chicaga 122 stana od kojih je većina trenutno prazna, a 20-ak se još koristi.

"S obzirom da je potreba da za predstojeće predsjedanje Republike Hrvatske Vijećem Europske unije Ministarstvo unutarnjih poslova ima stanove za svoje djelatnike, s obzirom na pojačane potrebe u tom periodu, Ministarstvo znanosti i obrazovanja je dobilo taj zahtjev. Naš je prijedlog da se ovlasti Ministarstvo znanosti i obrazovanja za ustupanje ovih praznih stanova na privremeno korištenje Ministarstvu unutarnjih poslova", kazala je.

Decentralizacija i racionalizacija državne uprave

Vlada je prihvatila Prijedlog zaključka o zaduženjima tijela državne uprave radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave. Zadužuju se nadležna tijela državne uprave da najkasnije do 10. rujna 2019. u proceduru Vlade Republike Hrvatske upute nacrte odgovarajućih izmjena zakona kojima je propisana stvarna nadležnost ureda državne uprave u županijama za obavljanje poslova državne uprave kojima će se odnosni poslovi državne uprave povjeriti županijama, te nacrte odgovarajućih izmjena zakona kojima se propisuje dužnosnički položaj pomoćnika ministra, radi usklađivanja sa Zakonom o sustavu državne uprave.

Državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić obrazložio je da su usvajanjem Zakona o sustavu državne uprave i cijelog paketa zakona stvoreni uvjeti za reformu javne uprave, prije svega za decentralizaciju i racionalizaciju, odnosno za depolitizaciju i profesionalizaciju.

"Propisuju se točni rokovi do kraja godine i aktivnosti kako bi reforma bila provedena", rekao je.

Vlada je dala pozitivno mišljenje na Izvješće Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske o radu državnih odvjetništava u 2018. godini, Izvješće predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske o stanju sudbene vlasti za 2018. godinu, Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji javnih ustanova koje upravljaju nacionalnim parkovima i parkovima prirode te Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2018. godinu.

Gradit će se novi most preko Dragonje

Prihvaćen je Prijedlog odluke o pokretanju postupka za sklapanje Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o izgradnji cestovnog mosta kod graničnog prijelaza za međunarodni promet putnika i roba u cestovnom prometu Kaštel (RH) - Dragonja (SLO). Most se nalazi se u graničnom području Republike Hrvatske i Republike Slovenije te je u dvojnoj ingerenciji upravljanja.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković da se prijedlogom odluke prihvaća nacrt sporazuma kao osnova za vođenje pregovora, određuje se izaslanstvo Republike Hrvatske za vođenje pregovora te ovlašćuje ministar mora, prometa i infrastrukture da u ime Vlade potpiše sporazum.

"Donošenje ove odluke nastavak je provedbe zaključka o postupku obnove ili izgradnje zamjenskog mosta preko rijeke Dragonja, a koji je Vlada Republike Hrvatske donijela na sjednici održanoj u Puli, 13. rujna 2018. godine", podsjetio je Butković.

Most je dotrajao i oštećen u tolikoj mjeri da mu je narušena nosivost, izdvojio je, stoga će obje države kroz pregovore usuglasiti konačni tekst sporazuma s ciljem da se omogući sigurniji i brži prelazak granice putnicima, a posebno stanovnicima pograničnih područja.

Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad održavanjem Godišnje konferencije Akademije za politički razvoj koja će se održati u Zagrebu 18. listopada 2019. godine.

"Akademija za politički razvoj djeluje 15 godina i ovom će konferencijom obilježiti tih 15 godina rada", naglasila je potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić.

Murganić i Pejčinović Burić zahvalile premijeru i kolegama

Na kraju sjednice ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić i potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić zahvalile su premijeru Andreju Plenkoviću na ukazanom povjerenju i kolegama u Vladi na suradnji.

Ministrica Murganić je u obraćanju podsjetila na mjere usvojene tijekom protekle tri godine, a imale su demografski karakter i utjecale na poboljšanje položaja socijalno ugroženih.

"Otvorili smo se građanima, udrugama, građanskim inicijativama, bez obzira što su ponekad te komunikacije bile nezgodne i teške, mislim da su izuzetno dobre", rekla je.

Obratila se i kolegama u sustavu socijalne skrbi te ima uputila zahvalu za sve što godinama rade.

"Na tužan način je socijalna skrb javnosti prikazana kroz strašne tragedije, ali tada su i građani vidjeli koliko je taj sustav zahtjevan i koliko sam socijalni radnik ne može učiniti puno. Ja sam ih razumjela jer sam to zajedno s njima proživljavala", kazala je.

Ocijenila je i da će njezin nasljednik "ipak imati temelj na kojem će moći graditi u suradnji sa svima u sustavu, nešto što će olakšati rad socijalnim radnicima, a svakako na dobrobit građana".

Predsjedniku Vlade Plenkoviću zahvalila je što se založio da socijalni radnici dobiju status službene osobe te se na kraju ispričala kolegama ako nije ostvarila očekivanja koja je, prije svih ona sama, silno željela.

"Mislim da je moja rad u ovoj Vladi ipak ostavio traga. Svima vama hvala na podršci", rekla je na kraju.

Premijer joj je zahvalio na velikom doprinosu radu Vlade, a osobito unaprjeđenju brojnih aspekata u resoru socijalne politike, obitelji i mladih te - do sada najvećim u mandatu bilo koje vlade - aktima i politikama koje se odnose na demografsku revitalizaciju.

Pejčinović Burić, koja će najesen preuzeti dužnost glavne tajnice Vijeća Europe, u svom je obraćanju uputila zahvalu premijeru i svim članovima Vlade na povjerenju i podršci koju su joj dali u njezinoj kandidaturi.

"Mislim da je to ne samo osobni uspjeh već i uspjeh ove Vlade", rekla je govoreći o odlasku na dužnost u Vijeću Europe.

Izvor: Vlada / Hina