Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 3. 7. 2019.

Usvojen prvi Dobrovoljni nacionalni pregled provedbe održiva razvoja

Predsjednik Vlade Plenković predsjedao je prvom sjednicom Nacionalnog vijeća za održivi razvoj. Na sjednici je usvojen Dobrovoljni nacionalni pregled Republike Hrvatske o provedbi 17 ciljeva Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030.

Predsjednik Vlade istaknuo je da je izrada prvog nacionalnog pregleda o provedbi ciljeva održiva razvoja bila prilika za sagledavanje aktivnosti koje su poduzete, kao i aktivnosti koje treba poduzeti da bi se zacrtani ciljevi postigli do 2030. godine.

Naglasio je da se u nacionalnom pregledu nalaze odabrane aktivnosti koje se provode, a koje između ostalog uključuju borbu protiv siromaštva, jačanjhe položaja žena i mladih, ostvarivanje uključivog i održivog gospodarskog rasta te zaštitu okoliša.

Dodao je da je izrada Nacionalne razvojne strategije 2030 prilika da se gospodarska, socijalna i ekološka dimenzija održiva razvoja integriraju u strategiju te da se ti ciljevi do 2030. godine provedu u suradnji s organizacijama civilnoga društva i s poslovnom zajednicom.

Predsjednik Vlade zaključio je da je u ostvarenju politike održivog razvoja važno da Hrvatska u njemu sudjeluje i na globalnoj razini.

Nacionalno vijeće za održivi razvoj predlaže mjere i aktivnosti, prati, analizira i koordinira provedbu ciljeva održiva razvoja navedenih u Programu Ujedinjenih naroda za održivi razvoj 2030. te usvaja izvješće za potrebe sudjelovanja na Političkom forumu o održivom razvoju na visokoj razini.