Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 5. 4. 2019.

U žarištu školstvo, znanost i visoko obrazovanje

Održana je 8. sjednica Posebnoga stručnog povjerenstva za provedbu strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije i za koordinaciju strategija i djelovanja na području obrazovanja i znanosti kojom je predsjedao premijer Plenković

Na dnevnom redu sjednice bile su točke u vezi s aktivnostima u školstvu te na području znanosti i visokog obrazovanja.

U sklopu točke koja se odnosila na školstvo ministrica Blaženka Divjak izvijestila je članove Posebnoga stručnog povjerenstva o provedbi Eksperimentalnog programa „Škola za život“ u školskoj godini 2018–2019. te o aktivnostima u vezi s njegovim nastavkom i frontalnom primjenom kurikuluma u školskoj godini 2019–2020.

Radovan Fuchs, posebni savjetnik predsjednika Vlade za koordinaciju rada ERS-a, izvijestio je članove povjerenstva o aktivnostima proteklom razdoblju, posebice onima u vezi s doradom i donošenjem predmetnih kurikuluma i kurikuluma međupredmetnih tema te je najavio aktivnosti ERS-a u idućem razdoblju.

Predsjednik Vlade Andrej Plenković zahvalio je ministrici Divjak i Radovanu Fuchsu, kao i svima onima koji su tijekom dorade kurikuluma uložili dodatan napor te uvažili i pomirili različite pristupe i mišljenja kako bi taj važan proces stekao dugoročnu stabilnost. Nakon rasprave Posebno stručno povjerenstvo zaključilo je da će u procese daljnje implementacije kurikuluma uključiti članove skupina koje su radile na doradi kurikuluma te da će ERS nastaviti s izradom i doradom kurikularnih dokumenata.

U sklopu točke povezane s aktivnostima na području znanosti i visokog obrazovanja ministrica Blaženka Divjak izvijestila je članove povjerenstva o procesima u vezi s programskim ugovorim i kolektivnim ugovorom za zaposlenike u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, kao i sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, čije je donošenje predviđeno Planom zakonodavnih aktivnosti za 2019. Zaključci koji se odnose na navedene aktivnosti bit će doneseni na idućoj sjednici Posebnoga stručnog povjerenstva.