Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 15. 3. 2019.

Jedna je od naših zadaća izgradnja povjerenje građana u pravosuđe

Predsjednik Vlade Andrej Plenković sudjelovao je danas u otvorenju okruglog stola »Odvjetnici i tehnologija današnjice« u okviru 37. Dana hrvatskih odvjetnika

Naglasio je da je temelj pravne države neovisno, nepristrano i učinkovito pravosuđe, a samostalno i neovisno odvjetništvo jedan je od stupova pravosudnoga sustava. Čestitao je odvjetnicima kojih u Hrvatskoj ima oko 5000, uz 2000 odvjetničkih vježbenika, njihov dan rekavši da se radi o propulzivnoj, atraktivnoj i konkurentnoj profesiji, s obzirom da velik broj pravnika svoju karijeru vidi u odvjetništvu.

Nakon uvodnih pozdrava i čestitke, govor predsjednika Vlade donosimo u cijelosti:

Temelj pravne države je neovisno, nepristrano i učinkovito pravosuđe, a odvjetništvo kao samostalna i neovisna služba jedan je od stupova pravosudnog sustava.

Niz je reformi koje smo poduzeli u vremenu približavanja pristupanja Hrvatske Europskoj uniji iza nas. Mnoge od njih upravo su se odnosile na temeljnu zadaću jačanja povjerenja u naš pravni sustav.

To je bila jedna, od svih sistemskih ocjena onih koji su promatrali koliko smo spremni, možda najteža i najzahtjevnija zadaća i nije čudo da su temeljem iskustva hrvatskih pregovora izmijenili metodologije pristupnih pregovora zemljama koje pregovaraju o članstvu u Europskoj uniji iza nas, na način da najteža poglavlja o pravosuđu i temeljnim pravima, pravdi, slobodi i sigurnosti otvaraju odmah na početku, a ne da ih drže otvorenima do samoga kraja.

To ukazuje na sistemski karakter i značaj pravosudnog sustava za kvalitetno, pouzdano, predvidljivo funkcioniranje svake države i državnih institucija, za slobode, ljudska prava, manjinska prava, za poslovanje te napredak u bilo kojem pogledu te riječi.

Naravno da stanje u hrvatskom pravosuđu i dalje treba unaprjeđivati. Svjesni smo slabih točaka i znamo kako trebamo te probleme rješavati.

Mi smo i u prošloj godini promijenili šest vrlo važnih zakona koji imaju za cilj povećati učinkovitost i funkcionalnost hrvatskoga pravosuđa.

Često smo u javnosti pod dojmom onih predmeta koji imaju najveći fokus, koji svojom medijskom, pravosudnom, a ponekad i političkom dimenzijom, zasjenjuju širinu aktivnosti u hrvatskom pravosuđu.  Ali postavljaju onaj bitan aspekt, koji je za vas sve skupa važan, a i za nas kao Vladu –osjećaj funkcionalnosti i učinkovitosti sustava.

Broj neriješenih predmeta smanjuje se za 40.000 godišnje

Mnogi predmeti i njihovo rješavanje traju predugo. U takvim okolnostima javnost ne vidi uvijek sudski epilog kao pravedno rješenje.

No, ne bi bilo ispravno ni korektno procjenjivati pravosuđe kroz prizmu samo nekoliko zvučnih predmeta, jer sudovi u Hrvatskoj na godišnjoj razini zaprime preko milijun novih predmeta, a još više ih riješe.

Mi godinama smanjujemo broj neriješenih predmeta za oko otprilike 40.000 godišnje. Mi smo u dvije i pol godine mandata već ostvarili skoro pa preko 100.000 manje neriješenih predmeta.

Pravu istinu moguće je dati jedino objektivno– sine ira et studio.

Odvjetnici kao važni dionici pravosuđa često su u najboljoj poziciji da svojim iskustvom i znanjem daju takvu ocjenu i procjenu.

Jedna od naših zajedničkih zadaća je i vratiti i graditi povjerenje hrvatskih građana u pravosudni sustav, a to možemo učiniti jedino zajedno sa svim pravosudnim djelatnicima i svim drugim dionicima u hrvatskom društvu.

Mi nastojimo u puno sustavnijoj te u pogledu angažiranosti pojedinih dionika, uključenijoj proceduri unaprjeđivati zakonski okvir.

Nismo još u fazi vacatio legis u godinu dana jer politički život, dinamika, programi te četverogodišnji mandati primoravaju svaku izvršnu vlast da realizira svoje projekte na način da su ti ciljevi ostvareni i vidljivi.

Ali, ono što znam, unaprijedili smo procedure unutar samih koordinacija Vlade i postigli da skoro svi zakonski prijedlozi idu u dva čitanja.

Prošli smo jedan zakonodavni stampedo u razdoblju otprilike od 2006. pa do 2013.  I sada bez takve vrste pritiska možemo i usklađivati naš pravni poredak s evoluirajućom pravnom stečevinom Europske unije, ali i da zakone donosimo u pogledu nacionalne kompetencije u smirenijoj, sustavnoj proceduri. To dovod i do manje pravnih praznina, manje nedorečenosti, pa i sudovima i građanima u konačnici lakše funkcionirati s jasnim i preciznim zakonskim tekstovima koji ne ostavljaju nedoumice.

Digitalna transformacija pravosuđa

Također, nastojimo ubrzati i sudske procese, a činjenica da ste odabrali temu uloge digitalnih tehnologija i njihovih efekata na pravosudni sustav znači da prepoznajete ono što se zbiva oko svih nas u svim aspektima društvenoga funkcioniranja. Mi želimo da digitalna transformacija naših pravosudnih institucija omogući učinkovitije i transparentnije funkcioniranje.

Informatiziramo poslovne procese unutar pravosudnog sustava kako bi građani ostvarivali svoja prava u što kraćem roku.

Zemljišne knjige vode se elektronički kroz zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra, a u tijeku je uspostava digitalne arhive zemljišnih knjiga, koja bi uključila i skenirane ručno vođene zemljišne knjige.

Razvijena je aplikacija One stop shop preko koje je omogućeno javnim bilježnicima, odvjetnicima i sustavu e-Građani izdavanje zemljišno-knjižnih izvadaka sa snagom javne isprave, a omogućeno je i podnošenje prijedloga za upis u zemljišnu knjigu elektroničkim putem.

Početni iskorak prema potpunom elektroničnom spisu uvođenje je e-Komunikacije, sustava za elektroničku komunikaciju sudionika u sudskim postupcima i sudovima. Tako će se ubrzati i rad sudova i osigurati učinkovitija naplata sudskih pristojbi, a svi će biti rasterećeni suvišnih suvišnog administriranja i troškova.

Prvi korak prema potpunoj e-sudnici je pretvaranje govora u tekst, a trenutno se 800 kompleta uređaja s programskom podrškom za pretvaranja govora u tekst isporučuju po pravosudnim tijelima i održavaju edukacije. Cilj nam je automatsko generiranje zapisnika.

Tijekom ove godine proširujemo elektroničku komunikaciju na općinske sudove te ostale sudionike sudskih postupaka - državna odvjetništva, stečajne upravitelje, sudske tumače i vještake – naravno, uz odvjetnike i javne bilježnike.

Usporedno sa zakonskim izmjenama definirat ćemo obvezne sudionike elektroničke komunikacije pred svim sudovima.  Sve ovo učinit će hrvatsko pravosuđe bržim, boljim i modernijim. U tome će biti naročito važna suradnja s vama, Hrvatskom odvjetničkom komorom.

Izazovi digitalizacije u pravosuđu

Uz prednosti koje digitalizacija može donijeti učinkovitosti i transparentnosti pravosuđa, četvrta industrijska revolucija sa sobom nosi i nove izazove.

Takvi izazovi ne zaobilaze ni pravosudni sustav i odvjetništvo, a vi ćete o tome raspravljati danas tijekom panela.

Umjetna inteligencija globalno se sve više koristi u pravosudnim sustavima. Njezino korištenje otvara brojna gospodarska, moralna, ali i pravna pitanja. A ujedno, automatizacija poslova ne zahvaća samo manje složene poslove nego i pravnu profesiju.

Zbog toga je ključno pravovremeno reguliranje digitalnih tehnologija, koje u svom središtu moraju zadržati čovjeka i njegova prava.

Odvjetnici su često prvi prepoznavali i prihvaćali novine u poslovanju i u novim tehnologijama.

Danas je takav pristup još potrebniji nego ranije jer jedino otvorenost jamči konkurentnost i razvoj.

U digitalizaciji našeg pravosudnog sustava stoga nam je potrebna uključenost odvjetnika i Hrvatske odvjetničke komore.

I izvan ovog konkretnog pitanja, mi prepoznajemo i cijenimo vašu ulogu u zajedničkim zalaganjima za bolji pravosudni sustav, za kontinuirano sudjelovanje u različitim skupinama koje pripremaju pojedine, a nerijetko i sistemske, zakone u različitim granama.

Zahvaljujem vam na vašem dosadašnjem doprinosu, na vašem svakodnevnom radu na jačanju pravne države i povjerenja u državne institucije te u konačnici zaštiti prava.

Stoga na kraju još jednom svako dobro, budite aktivni, vodite se da nam Hrvatska u pogledu vladavine prava, funkcioniranja pravne države i poštivanja temeljnih prava bude uvijek jaka.

Hvala vam lijepa.