Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Osijek | 1. 12. 2017.

Uz europska sredstva realiziramo pro­grame za najteže zapošljive skupine

Premijer Plenković i ministar rada i mirovinskoga sustava Pavić uručili su u Osijeku prvih 40 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz programa »Zaželi – Program zapošljavanja žena«

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava objavilo je u lipnju ove godine otvoreni trajni Poziv na dostavu projektnih prijedloga »Zaželi – Program zapošljavanja žena« otvoren do 31. prosinca 2020. Ukupan iznos bespovratnih sredstava za ovaj Poziv iznosi više od 400 milijuna kuna, a  financirat će se u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda. Programom se na području cijele Hrvatske planira zaposliti 3.000 žena, a uz dodatnu mogućnost obrazovanja  tijekom projekta i gotovo 12.000 starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju,  u njihovim zajednicama.

Za ukupno 42 projekta, od kojih će dva biti uručena naknadno, osigurano je financiranje u iznosu od 143.537.167,17 kuna. Prijavljeni korisnici su gradovi, općine i udruge.

Nakon uručenja ugovora, predsjednik Vlade zahvalio je domaćinima i sudionicima iz slavonskih županija koji su stigli u Osijek radi brojnih zajedničkih aktivnosti koje se poduzimaju na dobrobit Slavonije, ravnomjernoga razvoja zemlje i smanjivanja nejednakosti.

Podsjetio je da su ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić i njegov prethodnik Tomislav Ćorić, dobili zadatak da u okviru provedbe apsorpcije sredstava iz Europskoga fonda pripreme projekte i programe zapošljavanja koji će dotaknuti najteže zapošljive skupine u društvu: mlade, dugotrajno nezaposlene, osobe s invaliditetom i žene iznad 50 godina starosti. „Program „Zaželi“ koji smo predstavili u Požegi  za vrijeme drugoga Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem, u samo šest mjeseci generirao je zaista velik interes i i brojni su se korisnici javili na natječaje“, kazao je predsjednik Vlade.

Dodao je da takav odaziv smatra poticajem da se već početkom iduće godine angažiraju  dodatna sredstva  za nove natječaje i nove projekte koji će pridonijeti kvaliteti života ali i zapošljivosti  žena,  koje su objektivno bile u situaciji da teže dolaze do radnoga mjesta. „Zato zahvaljujem Ministarstvu, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i svima vama koji ste pridonijeli da se projekt realizira. Očekujem da se u praksi pokaže  zaista kapilarno,  na konkretnim slučajevima, kakva je prava,  istinska korist od Europskih fondova“, poručio je predsjednik Vlade.

Na otvorenom dijelu sjednice Vlade raspravljeno je sedamnaest točaka dnevnog reda, među kojima su i one posvećene poticanju razvoja Osječko-baranjske županije i grada Osijeka. 

Uvodno su ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Gabrijela Žalac, ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić, ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, ministar turizma Gari Cappelii, ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, ministar financija Zdravko Marić i državni tajnik u Ministarstvu uprave Darko Nekić izvijestili što je dosad učinjeno u njihovim resorima za Grad Osijek i Osječko-baranjsku županiju.

Potom je ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić predstavio Zaključak u vezi s izgradnjom Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, kazavši da se trenutno izrađuje projektni zadatak za izradu studije izvedivosti za cjelokupni projekt. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izrađuje poziv za dodjelu EU sredstava za pripremu cjelokupne dokumentacije za izgradnju samog centra, što uključuje studiju izvedivosti, studiju utjecaja na okoliš, idejni projekt, prijavni obrazac za EU sufinanciranje i natječajnu dokumentaciju, a završetak priprema projekta očekuje se do kraja 2019. godine.

Usvojen je Zaključak u vezi s financiranjem nabave angiografskog uređaja za dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije i uređaja za razbijanje kamenaca (litotriptor) za Klinički bolnički centar Osijek, kojim će se dodatno povećati dostupnost i unaprijediti kvaliteta zdravstvene zaštite pacijenata, kako iz Osječko-baranjske županije, tako i iz okolnih županija na razini regije.  Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da su financijska sredstva potrebna za nabavu navedenog uređaja, u iznosu do najviše 8.000.000,00 kuna, planirana u državnom proračunu Republike Hrvatske, na poziciji Ministarstva zdravstva.

Ministar zdravstva Milan Kujundžić izvijestio je da se zadužuje Ministarstvo zdravstva da u suradnji s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za javno zdravstvo jedinica područne (regionalne) samouprave poduzme odgovarajuće mjere radi rješavanja problematike dezinsekcije komaraca u Parku prirode „Kopački rit“, u cilju što kvalitetnije zaštite ljudi na način kojim se ne utječe negativno na prirodne vrijednosti zaštićenog područja navedenog Parka prirode.

Usvojen je Zaključak u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica S. Radića i A. Harambašića, Trga A. Starčevića te Ulice Petra Preradovića u Donjem Miholjcu u raskrižje s kružnim tokom, kojim se zadužuje Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osigurati od strane Hrvatskih cesta uvrštavanje projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica S. Radića i A. Harambašića, Trga A. Starčevića te Ulice Petra Preradovića u Donjem Miholjcu u raskrižje sa kružnim tokom u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu.  Također se donošenjem ovog Zaključka utvrđuju predviđena sredstva u iznosu od 3.780.000,00 kuna (bez PDV-a) u Financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o. u 2018. godini.

Ministar Oleg Butković predstavio je i Zaključak u vezi s realizacijom projekta rekonstrukcije postojećeg raskrižja ulica S. Radića i A. Harambašića, Trga A. Starčevića te Ulice Petra Preradovića u Donjem Miholjcu u raskrižje s kružnim tokom. Pojasnio je da je radi povećanja sigurnosti prometa i nivoa služnosti državne ceste DC 417, kao i dijela zavisne mreže ostalih nerazvrstanih cesta koje se spajaju na državnu cestu DC 417 predlaže da Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture osigura uvrštenje cijelog projekta rekonstrukcije u godišnji plan građenja i održavanja državnih cesta za 2018. godinu. Projekt će kompletno rekonstruirati dionicu dijela državne ceste DC 417 u duljini od 800 m, riješiti opasno raskrižje državne ceste kod Nemetina, izgradnju primjerenog ulaza u Riječnu luku Tranzit, povećati sigurnosti biciklista i pješaka, kao i ujednačili prometnu uređenost i dionice Vukovarske ulice u Osijeku od raskrižja za Riječnu luku Tranzit u duljini 1 km. Sveukupno povećati će se nivo služnosti cestovne mreže na tom području u duljini od 2,3 km. Također se donošenjem ovoga zaključka utvrđuju predviđena sredstva u iznosu od 6.995.000,00 kuna (bez PDV-a) u financijskom planu društva Hrvatske ceste d.o.o. za 2018. godinu.  

Na sjednici u Osijeku usvojen je i Zaključak u vezi sa sufinanciranjem izrade projektne dokumentacije za projekt obnove prostora bastione trase osječke Tvrđe. Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar izvijestio je da će Vlada Republike Hrvatske sufinancirati izradu projektne dokumentacije za obnovu prostora bastione trase osječke Tvrđe, u iznosu od 2.000.000,00 kuna, iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu, na pozicijama Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar predstavio je i Zaključak u vezi s izradom parcelacijskih, odnosno geodetskih elaborata za potrebe evidentiranja zgrada te javnih i nerazvrstanih cesta na području Grada Osijeka (Vijenac Ivana Meštrovića, Sjenjak, Vijenac Ivana Česmičkog i Jug II), s ciljem usklađivanja podataka i provedbe istih u katastarskim i zemljišnoknjižnim evidencijama. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je 178.160,00 kuna (bez PDV-a).

Obrazlažući Prijedlog zaključka u vezi s dovršetkom izgradnje Sveučilišnog kampusa u Osijeku, državna tajnica u Ministarstvu znanosti i obrazovanja Branka Ramljak kazala je da Vlada Republike Hrvatske podupire dovršetak izgradnje Sveučilišnog kampusa u Osijeku, te će s ciljem osiguranja financijske potpore navedenom projektu Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, na poticaj Ministarstva znanosti i obrazovanja, u izmjenu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014. - 2020. uključiti i mogućnost ulaganja u visokoobrazovnu infrastrukturu.

Također, Vlada Republike Hrvatske podupire projekt i izgradnju IT parka u Osijeku. Državna tajnica Branka Ramljak izvijestila je da se zadužuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja da utvrdi neophodne uvjete za  realizaciju zamjene zemljišta između Poljoprivrednog instituta Osijek i Grada Osijeka, te poduzme potrebne radnje u cilju provedbe istog kako bi Grad Osijek mogao započeti s projektiranjem i izgradnjom IT parka.

Državna tajnica Branka Ramljak kazala je da Vlada Republike Hrvatske također podupire i projekt uspostave Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju u Osijeku te se zadužuju Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Ministarstvo znanosti i obrazovanja za poduzimanje radnji u cilju provedbe navedenog projekta. Centar će biti osnovnoškolska ustanova za odgoj i obrazovanje djece s poremećajima iz autističnog spektra. U svrhu nastavka izgradnje Centra Ministarstvo znanosti i obrazovanja planiralo je dodatna financijska sredstva u državnom proračunu, u sklopu razdjela Ministarstva znanosti i obrazovanja, u iznosu od 1.000.000,00 kuna.

Predstavljajući Uredbu o osnivanju Arheološkog muzeja Osijek, ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, istaknula je da na području Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske i Požeško-slavonske županije postoji iznimno bogata kulturna baština s brojnim arheološkim lokalitetima, koju je potrebno sačuvati za buduće generacije i na stručan način prezentirati javnosti za što je potrebno osigurati rad specijaliziranog arheološkog muzeja. Hrvatsko muzejsko vijeće na sjednici održanoj 21. studenoga 2017. godine podržalo je prijedlog osnivanja Arheološkog muzeja u Osijeku te donošenje predložene uredbe. Za osnivanje i početak rada navedenog muzeja financijska sredstva će se osigurati u državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva kulture.

Usvojen je Zaključak o davanju preporuke društvu Hrvatske šume d.o.o. za darovanje nekretnine Osječko-baranjskoj županiji i Općini Bilje u svrhu ostvarenja projekta od općeg javnog interesa, uspostave centra za posjetitelje.

Zaključkom u vezi s promicanjem ulaganja u Osječko-baranjsku županiju zadužuje se Agencija za investicije i konkurentnost da, u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, izradi promotivnu brošuru o mogućnosti ulaganja u Osječko-baranjsku županiju. Promotivnom brošurom o mogućnostima ulaganja u Osječko-baranjsku županiju pružit će se investitoru osnovne informacije o samoj županiji, njezinoj infrastrukturi, radnoj snazi i troškovima ulaganja, dostupnim poticajima, izdvojenim poslovnim zonama i podaci o najvećim investitorima koji posluju u županiji. Agencija za investicije i konkurentnost će u svrhu promicanja ulaganja na svojim mrežnim stranicama objaviti informacije o bitnim parametrima za ulaganje u Osječko-baranjsku županiju.

Državna tajnica u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Margareta Mađerić predstavila je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku da s Centrom za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, Osijek sklopi ugovor za preuzimanje obveze plaćanja socijalne usluge poludnevnog boravka za 20 dodatnih korisnika. Sredstva za provedbu ovoga Zaključka osigurana su u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2018. i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, na razdjelu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Vlada je na sjednici u Osijeku donijela i Odluku o darovanju nekretnina Općini Čepin, u svrhu izgradnje „Naselja prijateljstva“ te Odluku o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Gradu Osijeku u svrhu smještaja Caritasa Osijek Đakovačko-osječke biskupije.

Također je donesena Odluka o osnivanju prava služnosti na nekretninama u korist Osječko-baranjske županije, u svrhu izgradnje sustava navodnjavanja područja Poljoprivrednog instituta Osijek u Osijeku.

Obrazlažući Odluku o darovanju nekretnine Gradu Našicama, u naravi groblje u Gradcu Našičkom, ministar državne imovine Goran Marić izvijestio je da je Grad Našice podnio je zahtjev za darovanje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske, ukupne površine 2413 m², u naravi groblje u Gradcu Našičkom. Tržišna vrijednost nekretnine iznosi 27.600,00 kuna. Za provođenje Odluke zadužuje se Ministarstvo državne imovine, a ugovor o darovanju, u ime Republike Hrvatske, potpisat će ministar državne imovine.

Donesena je i Odluka o dodjeli na korištenje Gradu Osijeku stanova u Osijeku u vlasništvu Republike Hrvatske, u svrhu stambenog zbrinjavanja građana slabijeg imovnog stanja i ugroženog socijalnog statusa.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved predstavio je Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo hrvatskih branitelja da, u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o prijenosu prava upravljanja nekretninom u vlasništvu Republike Hrvatske na Ministarstvo hrvatskih branitelja, objekt bivšeg hotela „Mursa“ u Gradu Osijeku, koristi za uspostavu Veteranskog centra u Gradu Osijeku. Ministar je pojasnio da se Veteranski centar u Gradu Osijeku uspostavlja se u svrhu unaprjeđenja postojećeg sustava pružanja skrbi hrvatskim braniteljima i stradalnicima Domovinskog rata.

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o provedbi uredbi Europske unije o prometu drva i proizvoda od drva, kojim se osigurava se provedba četiri uredbe Europske unije koje reguliraju promet drva i proizvoda od drva. Ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić pojasnio je da će stupanjem na snagu predmetnog Prijedloga zakona prestati važiti Zakon o provedbi uredbi Europske unije u vezi s trgovinom ilegalno posječenim drvom i proizvodima od takvog drva, kojim se također provode navedene uredbe.

Ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije predstavila je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, kojim se želi   jasnije i pravednije urediti metodologija izračuna indeksa razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju koje se one razvrstavaju u odgovarajuće skupine razvijenosti.

Ministrica Žalac istaknula je da se izmjenama i dopunama Zakona namjerava unaprijediti sadašnji pravni okvir politike regionalnoga razvoja koji se odnosi na postupak ocjenjivanja i razvrstavanja JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti te određenje potpomognutih područja. Stoga je predložena nova struktura i metodologija izračuna indeksa razvijenosti koja omogućava kvalitetnije kompozitno mjerenje sveukupnog razvoja na lokalnoj i županijskoj razini te pravednije rangiranje JLP(R)S-a prema stupnju razvijenosti u odnosu na važeći model izračuna.

Rok od pet godina za provedbu ocjenjivanja stupnja razvijenosti ocijenjen je predugim jer ne ostavlja mogućnost pravovremenog i kontinuiranog praćenja promjena u dostignutom stupnju razvijenosti na lokalnoj i županijskoj razini, stoga je rok skraćen na tri godine.

Cilj izmjena i dopuna Zakona, navela je ministrica Žalac, jest rješenje statusa regionalnih koordinatora koje u svrhu učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja osnivaju jedinice područne (regionalne) samouprave. Prema postojećem Zakonu oni mogu biti osnovani kao javne ustanove, trgovačka društva ili upravna tijela, a propisano je i koje poslove obavljaju od javnog interesa. Također uočena je i potreba drukčijeg uređenja nadležnosti institucija u postupku akreditacije regionalnih koordinatora te nadležnosti za vođenje njihovog upisnika. Namjerava se jasnije definirati pravni status i poslove koje obavljaju regionalni koordinatori vezano za koordinaciju i poticanje razvoja za područje županije odnosno regije. Time se želi omogućiti njihovu aktivniju ulogu u obavljanju poslova od javnog interesa te jačanje administrativnih, financijskih i materijalnih pretpostavki kako bi mogli u sljedećoj EU financijskoj perspektivi preuzeti dio funkcija u decentraliziranom sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU fondova.

Vlada je Saboru uputila i Konačni prijedlog zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske, čijom provedbom se očekuje niz poboljšanja u oblikovanju i provedbi javnih politika s učincima na razvoj Republike Hrvatske.

Također se predlaže izrada Nacionalne razvojne strategije za razbolje od 10 godina koja će sadržavati  dugoročnu viziju razvoja Republike Hrvatske te definirati razvojne smjerove  i strateške ciljeve koji će se detaljnije razrađivati  u nacionalnim planovima, te planovima jedinica lokalne i područne (regionalne ) samouprave.

Ministrica Gabrijela Žalac kazala je da prijedlog zakon osigurava standardizaciju postupaka strateškog planiranja, uspostavljanje jasne hijerarhije između dokumenata strateškog planiranja i njihovu poveznicu s proračunom, osnaživanje institucionalnih kapaciteta za upravljanje razvojem i sustavno praćenje provedbe dokumenata strateškog planiranja.

Financijska sredstva u iznosu od 44.813.990,00 kuna osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2017. godinu i projekcijama za 2018. i 2019. godinu, i to iz EU izvora u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, pri čemu će udio  nacionalnog sufinanciranja iznositi 15%, a udio EU sufinanciranja 85%. Sredstva će se koristiti za izradu nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske, nabavu i održavanja Informacijskog sustava za strateško planiranje i upravljanje razvojem, te druge aktivnosti vezane uz uspostavu strateškog planiranja  i upravljanja razvojem.

Hrvatskom saboru Vlada je uputila i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj skrbi, kojem je cilj usklađivanje s Nacionalnim programom reformi za 2017. godinu vezano uz redefiniranje koncepta Jedinstvenog centra za naknade. Novim konceptom je zadržan postojeći način ostvarivanja prava na zajamčenu minimalnu naknadu u nadležnim centrima za socijalnu skrb radi čega je potrebno zakonskim rješenjima napustiti mogućnost njegovog administriranja u uredima državne uprave, s danom 31. prosinca 2017. godine.

Donesen je i Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2022. godine i Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017. do 2019. godine.

Vlada je dala pozitivno mišljenje  na prijedlog zakona o nastavku isplate dokupljene mirovine koji su predložili Klub nezavisnih zastupnika i HSU-a i Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista. „Na taj će način država na sebe preuzeti isplatu dokupljenih mirovina za 3860 ljudi, koja će se početi provoditi od 1. ožujka 2018. godine“, kazao je ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, pojasnivši da se Vladinim amandmanima uređuje operativno provođenje isplate.

Na kraju, Vlada je prihvatila pokroviteljstvo nad Međunarodnom konferencijom „Strateško upravljanje razvojem – Pristupi u planiranju strateškog okvira za razdoblje nakon 2020. godine“, koja će se održati 4. prosinca 2017. godine u Zagrebu.