Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 25. 9. 2013.

S L. Andorom o zapošljavanju mladih i pomoći špediterima

Na sastanku Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja Europskog parlamenta zastupnik Plenković sudjelovao je u razmjeni mišljenja s povjerenikom za zapošljavanje, socijalnu politiku i uključivanje Lászlóm Andorom

Plenković je istaknuo da ga zanimaju zakonodavni prijedlozi i mjere koje Europska komisija namjerava predstaviti u predstojećem razdoblju, a osobito provedba „Jamstva za mlade“ u prvim godinama novoga proračunskog okvira. Imajući na umu zabrinjavajuću nezaposlenost mladih u Hrvatskoj – tj. da je u tom pogledu Hrvatska nova članica sa starim problemom – Plenković smatra da bi ova tema trebala biti u fokusu Andorova posjeta Hrvatskoj u listopadu.

Zastupnik Plenković ponovno je otvorio pitanje potpore radnicima u otpremništvu, od kojih su mnogi koji žive uz granicu sa Slovenijom i Mađarskom postali tehnološki višak nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Zauzeo se za to da Komisija špediterima omogući korištenje sredstava iz Europskog socijalnog fonda koja su predviđena za Hrvatsku u ovoj godini.

Povjerenik Andor odgovorio je da mu je poznat problem nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj, koja je po tom kriteriju treća zemlja u EU, te da će o špediterima razgovarati s predstavnicima hrvatske vlade tijekom svojega skorog posjeta Zagrebu.