Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 12. 10. 2017.

Vlada podupire posjet predsjednice Republike Ruskoj Federaciji

U izaslanstvu koje će idući tjedan s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović otputovati u Rusiju bit će ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te državna tajnica u MVEP-u Zdravka Bušić

Na otvorenom dijelu današnje sjednice Vlade raspravljeno je sedamnaest točaka dnevnog reda.

Prihvaćen je Nacrt memoranduma o suglasnosti između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o gospodarskoj suradnji na tržištima trećih zemalja, temeljem kojeg će stranke razmjenjivati informacije o različitim područjima moguće suradnje, pomagati pri uspostavi partnerskih odnosa između tvrtk i o provedbi zajedničkih projekata u trećim zemljama. Suradnja u okviru Memoranduma o suglasnosti provodit će se prvenstveno kroz međuvladinu hrvatsko-rusku komisiju za gospodarsku i znanstvenotehničku suradnju. Memorandum će u ime Hrvatske potpisati mr. sc. Zdravka Bušić, državna tajnica u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

Predsjednik Vlade osvrnuo se na niz medijskih špekulacija o predstojećem službenom posjetu predsjednice Republike Kolinde Grabar-Kitarović Ruskoj Federaciji. „S obzirom da i vi, kao i javnost, čitate bizarne komentare u medijima pomaže li Vlada ili ne posjet predsjednice, bilo bi dobro da i to razjasnimo“, kazao je Plenković.  

Podsjetio je n TO da je potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta Martina Dalić s izaslanstvom prije nekoliko dana boravila u Moskvi na sastanku mješovitoga hrvatsko-ruskog gospodarskog odbora koji je također bio u funkciji posjeta predsjednice Republike Moskvi.

Izvijestio je da će u izaslanstvu koje idući tjedan s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović putuje u Rusiji biti ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović te državna tajnica u MVEP-u Zdravka Bušić, s obzirom na to da će potpredsjednica Vlade i ministrica vanjskih i europskih poslova Marija Pejčinović Burić u to vrijeme u Bruxellesu sudjelovati na sastanku posvećenom Brexitu.

Premijer Plenković istaknuo je da Vlada podupire taj posjet, kao i ostale posjete predsjednice, o čemu svjedoči i niz Vladinih dokumenata. Tako da moram priznati da su ove vijesti među bizarnijima koje smo u posljednje vrijeme čitali u vezi s našim međunarodnim aktivnostima, komentirao je. Ujedno je naglasio da je pitanje zgrade ruskog veleposlanstva u Hrvatskoj tehničko pitanje koje je na dnevnom redu otprilike posljednjih 25 godina, a ne zadnja dva dana.

Raspravljalo se nadalje o Prijedlogu izmjene Zaključka Vlade Republike Hrvatske u vezi s potpisivanjem Programa suradnje u području kulture između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije za godine 2017–2019.

Programom suradnje potaknut će se suradnja i razmjena u područjima kulture, umjetnosti, kulturne baštine, književnosti, izdavaštva, arhiva, kinematografije i medija, sa svrhom boljeg međusobnog poznavanja nacionalnih kultura te zbližavanja dviju zemalja. Planira se izravna suradnja ustanova i udruga, razmjena stručnjaka, sudjelovanja na umjetničkim festivalima i međunarodnim susretima, razmjena gostovanja glazbenih, kazališnih, baletnih, folklornih i umjetničkih ansambala i solista.

Zaključak je potrebno izmijeniti u dijelu kojim se ovlašćuje potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih i europskih poslova na potpisivanje te kao potpisnika unijeti ministricu kulture.

Hrvatskom saboru upućen je Prijedlog zakona o pružanju usluga u turizmu. Ministar Gari Cappelli kazao je da se predloženim zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva Europske unije iz 2015. godine o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima.

„Tijekom rada na tekstu ovog zakonskog prijedloga procijenili smo da je postojeći zakon ograničavajući za razvoj ukupnog pružanja usluga u turizmu i jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma“, naglasio je.

Govoreći o izmjenama koje se predlažu u odnosu na važeći Zakon, ministar je naveo smanjenje administrativnih prepreka za započinjanje, ali i nastavak poduzetničke djelatnosti te propisivanje usluga koje se smatraju turističkim uslugama zdravstvenog turizma, dodavši da se proširuje mogući krug pružatelja turističkih usluga u zdravstvenom turizmu.

Dodatno se uređuju turističke usluge u kongresnom turizmu, kao i pružanje usluga iznajmljivanja osobnih vozila (rent-a-car) bez vozača te tko ih i pod kojim uvjetima može pružati. Uređuju se i usluge turističkog ronjenja te se omogućava crkvi i vjerskim zajednicama organiziranje hodočašća i drugih putovanja u funkciji promicanja i očitovanja vjere. Uređuje se pružanja usluga turističkog vodiča državljana druge države ugovornice Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije na privremenoj ili povremenoj osnovi, kao i ukidanje organiziranja seminara i polaganja stručnih ispita za voditelja poslovnice na visokim učilištima te se uvodi samo polaganja stručnog ispita za voditelja poslova pred ispitnom komisijom. Predviđeno je i smanjenje iznosa prekršajnih kazni, te se uvodi blaže postupanje turističkih inspektora prema pružateljima usluga počiniteljima prekršaja primjenom načela oportuniteta, to jest propisivanjem mogućnosti da se bez kažnjavanja otklone nepravilnosti i nedostaci utvrđeni u inspekcijskom nadzoru.

Na kraju, ministar Cappelli rekao je da za provedbu ovoga Zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u državnome proračunu Republike Hrvatske, niti u proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković pojasnio je da je Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o obveznim odnosima u uskoj vezi sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu. Predloženim zakonom predlaže se brisati članke 881. do 903. Zakona o obveznim odnosima kojima je uređen ugovor o organiziranju putovanja, a kojima je u hrvatsko zakonodavstvo prenesena (stara) Direktiva o putovanjima u paket aranžmanima (od 13. lipnja 1990.) koja je stavljena izvan snage novom Direktivom o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima (od 25. studenoga 2015.), koja će u hrvatsko zakonodavstvo biti prenesena novim Zakonom o pružanju usluga u turizmu.

Također, predlaže se i izmjena članka 999. Zakona o obveznim odnosima kako bi se banke, odnosno štedionice oslobodile uporabe pečata kod unosa uplata i isplata novca u štednim knjižicama, u skladu s Nacionalnim programom reformi 2017.

Raspravljalo se i o Konačnom prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zemljišnim knjigama, a predloženim izmjenama i dopunama nastavlja se provedba aktivnosti reforme zemljišnih knjiga i katastra na način da se u Zakon o zemljišnim knjigama implementiraju novi pravni instrumenti koji su definirani dovršenjem projekata donacija  Europske unije: IPA 2008 Razvoj "One-stop-shop" podsustava za ZIS aplikaciju (zemljišnoknjižni informacijski sustav) i konsolidacija zemljišnoknjižnih podataka.

Hrvatskom saboru upućen je i Prijedlog  zakona  o  potvrđivanju Ugovora  između Vlade  Republike  Hrvatske i Vlade Rumunjske o uzajamnoj zaštiti klasificiranih podataka. Ugovorom se uspostavlja pravni okvir za osiguranje zaštite klasificiranih podataka koji zajednički nastaju ili se razmjenjuju između ugovornih stranaka, određuju se nadležna tijela za provedbu Ugovora, utvrđuju se istoznačni stupnjevi tajnosti, postupanje s klasificiranim podacima, obveze u pogledu nacionalnih mjera za zaštitu klasificiranih podataka, mehanizmi prijenosa klasificiranih podataka, sadržane su posebne odredbe o klasificiranim ugovorima, uređuje se način ostvarivanja posjeta i sastanaka stručnjaka te postupanje u slučaju povreda sigurnosti.

Vlada je donijela i Odluka o sufinanciranju II. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Javnoj ustanovi "Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar".

Djelatnost Javne ustanove je upoznavanje učenika i drugih posjetitelja s vrijednostima Domovinskog rata i bitke za Vukovar, prijevoz, smještaj i prehrana za učenike i druge posjetitelje.

Ministar Oleg Butković kazao je da je Javna ustanova izvela sve radove koji se odnose na izgradnju elektroenergetske instalacije i instalacije DTK, plinovoda, vodovoda i kanalizacije, sukladno projektno-tehničkoj dokumentaciji. U prvoj fazi izvedeni su radovi izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom od ulaza u Memorijalni centar do uslužnog objekta (restoran“Istra“).

Radovima druge faze izvršila bi se izgradnja internih prometnica i platoa s odvodnjom  kao nastavak izvedenih radova sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju 1. faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Javnoj ustanovi „Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar", donesenoj na sjednici održanoj 10. studenoga 2016. godine.

Druga faza obuhvaća izgradnju internih prometnica i platoa s odvodnjom u nastavku 1. faze od objekta restoran „Istra“ pored objekata koji sadržavaju izložbene postave „Bitke za Vukovar“(objekt br. 6) i replika koncentracijskog logora Stajićevo-Begejci (objekt br. 7) uz plato sa vanjskim izložbenim eksponatima pored upravne zgrade Memorijalnog centra sa spojem na novoizgrađenu prometnicu prve faze sukladno glavnom projektu Investinženjering d.o.o, Zagreb.

Navedenom Odlukom zadužuje se društvo Hrvatske ceste d.o.o za sufinanciranje izvođenja radova druge faze izgradnje internih prometnica i platoa s odvodnjom u Memorijalnom centru. Procijenjeni troškovi izgradnje druge faze iznose 1.575.843,06 kuna bez PDV-a.

Donesena je i Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane), kojom se  pokreće postupak za sklapanje Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidirane), koja je sastavljena u Rotterdamu, 30. siječnja 2017. godine. Također, ovim prijedlogom prihvaća se tekst Konvencije te se ovlašćuje ministrica kulture da u ime Republike Hrvatske potpiše Konvenciju.

Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek pojasnila da se doseg Konvencije Vijeća Europe o kinematografskoj koprodukciji (revidiranom) proširuje i na neeuropske zemlje, a značajna je izmjena u udjelima doprinosa koproducenata u ukupnim troškovima produkcije kinematografskog djela čime je olakšano sudjelovanje producenata iz zemalja nižeg produkcijskog kapaciteta.

Obrazlažući Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske, ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak podsjetila je da je Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje otkazan Odlukom Vlade Republike Hrvatske 27. prosinca 2013. godine te od tada nije sklopljen novi granski kolektivni ugovor za sustav znanosti i visokog obrazovanja već je u primjeni samo Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama i Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Ministrica Divjak kazala je da je u nekoliko navrata Vlada pokretala postupak pregovora za sklapanje granskog kolektivnog ugovora, no isti nikada nisu rezultirali sklapanjem novog granskog kolektivnog ugovora.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. ožujka 2017. godine donijela Odluku o pokretanju postupka pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanosti i visoko obrazovanje i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. S obzirom na kadrovske promjene državnih dužnosnika i državnih službenika u Ministarstvu znanosti i obrazovanja koje su uslijedile nakon donošenja navedene Odluke, Vladi Republike Hrvatske predloženo je donošenje nove Odluke o pokretanju pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za znanost i visoko obrazovanje i imenovanju Pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske.

Vlada je prihvatila Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za 2016. godinu

Vlada Republike Hrvatske upoznata je sa Zapisnikom s II. sjednice hrvatsko-crnogorskog Međuvladinog mješovitog odbora za manjine sazvanog za praćenje provedbe Sporazuma između Republike Hrvatske i Crne Gore o zaštiti hrvatske manjine u Crnoj Gori i crnogorske manjine u Republici Hrvatskoj, održane 24. svibnja 2017. godine u Zagrebu.

Prihvaćen je i Nacrt dogovora o izmjeni Dogovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uvođenju zajedničkih službenih mjesta za obavljanje granične kontrole.

Na kraju, predsjednik Vlade Andrej Plenković najavio da će u srijedu, u 11.00 sati, predstaviti godišnje izvješće u Hrvatskom saboru, s obzirom da se idući tjedan navršava godina dana rada Vlade. Prethodno će biti održana i sjednica Vlade, s početkom u 9.00 sati jer predsjednik Vlade u četvrtak i petak sudjeluje na sastanku Europskog vijeća u Bruxellesu.