Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 5. 9. 2017.

Stvaranjem suvremenog obrazovanja mlade ćemo pripremiti za budućnost

Predsjednik Vlade Andrej Plenković otvorio je konferenciju Strukovno obrazovanje u cjelovitoj kurikularnoj reformi, koja je održana u Hrvatskoj gospodarskoj komori

Na početku svog govora predsjednik Vlade je kazao da mu je zadovoljstvo otvoriti konferenciju o strukovnom obrazovanju, koja potvrđuje da je unaprjeđenje sustava odgoja i obrazovanja od strateške važnosti za razvoj hrvatskog društva i gospodarstva.

Naglasio je da je ljudski potencijal najvažniji nacionalni resurs, zbog čega je suvremen i konkurentan obrazovni sustav ključan za postizanje gospodarskog razvoja. Predsjednik Vlade smatra da temelj održivog razvoja Hrvatske u drugom desetljeću 21. stoljeća mora biti kompatibilnost cjelokupnog obrazovnog sustava s potrebama i potencijalima hrvatskog gospodarstva i tržišta rada. 

„Stoga kroz kvalitetno obrazovanje želimo razvijati inovativno i kreativno društvo s mladima koji su spremni za poslove budućnosti“, istaknuo je.

Predsjednik Vlade je kazao da međusobna povezanost sustava obrazovanja i gospodarstva niti u jednom području nije tako vidljiva kao u području strukovnog obrazovanja. Poručio je da je kvalitetno strukovno obrazovanje i osposobljavanje najuže povezano s uspjehom pojedinog gospodarstva, što je možda najočitije kod najuspješnijih europskih ekonomija gdje je  strukovno obrazovanje jedan od nositelja gospodarskog razvoja i fleksibilnosti tržišta rada. Pojasnio je da takvi primjeri pokazuju da, uz klasičnu nastavu u učionici, učenje temeljeno na radu omogućuje lakše usvajanje znanja i vještina u strukovnom obrazovanju i rezultira usklađenošću s potrebama tržišta rada te boljom zapošljivošću mladih.

Govoreći o stopi nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj, predsjednik Vlade je izvijestio da je ona u proteklih nekoliko godina s preko 50 pala na 34 posto. No, zabrinjavajućim je ocijenio da čak 68 posto nezaposlenih mladih ima srednjoškolsku ili nižu kvalifikaciju, a s druge strane je na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje oglašeno preko 12.000 radnih mjesta koja se ne popunjavaju. 

„To jasno pokazuje da strukovno obrazovanje ne odgovara adekvatno na potrebe gospodarstva i industrije“, dodao je Plenković.

Pojasnio je da zbog toga Hrvatska želi razvijati strukovno obrazovanje i osposobljavanje koje će biti usmjereno na kvalitetu i učinkovitost, povezano s tržištem rada i koje će svakom pojedincu omogućiti kompetencije za osobni i profesionalni razvoj te cjeloživotno učenje. 

„Stoga je potrebno uskladiti upisnu politiku u obrazovnim sektorima temeljem ponude i potražnje za znanjima i vještinama, u suradnji s relevantnim institucijama koje prate kretanje zaposlenosti u gospodarskim granama i dinamiku tržišta rada“, poručio je Plenković. 

Istaknuo je da je kurikularna reforma jedna od osnova kvalitetnih promjena i procesa modernizacije u sustavu odgoja i obrazovanja. 

„Zbog važnosti ove reforme za budućnost i razvoj Hrvatske gradimo širi društveni dogovor i nastojimo uključiti, uvažiti i pomiriti različite pristupe i mišljenja“, poručio je predsjednik Vlade, istaknuvši da će jedino tako ovaj važan proces imati dugoročnu stabilnost i korist. 

Pozvao je još jednom na hrvatski konsenzus u obrazovanju, „jer je to bit i ključ reforme koja je pred nama“. 

Istaknuo je da je u središtu dualnog modela obrazovanja učenik koji u realnom radnom procesu stječe znanja, vještine i kompetentnosti, napomenuvši da poslodavac treba biti spreman preuzeti dio odgovornosti za obrazovanje učenika i pružiti mu standard kvalitete i kvantitete izvođenja praktične nastave.

Predsjednik Vlade podsjetio je da je jedan od koraka prema boljem strukovnom osposobljavanju i paket mjera aktivne politike zapošljavanja u vrijednosti od 1,5 milijarde kuna, u kojem je čak 5 od ukupno 9 mjera usmjereno na strukovno usavršavanje. 

„Želimo potaknuti obrazovanje nezaposlenih, osposobljavanje na radnom mjestu, nuditi mogućnost nepunog radnog vremena uz mogućnost obrazovanja na javnim radovima“, kazao je Plenković.

Izvijestio je da je iz Europskog socijalnog fonda do sada alocirano preko 80 milijuna eura za razvoj i unapređenje strukovnog obrazovanja, a do kraja godine će se ugovoriti još dva projekta i to: „Promocija učeničkih kompetencija i strukovnog obrazovanja kroz strukovna natjecanja i smotre“ u vrijednosti od 41 milijun kuna te „Modernizacija sustava stručnog usavršavanja nastavnika strukovnih predmeta“ u vrijednosti od 12 milijuna kuna.

Svaka od tih mjera, poručio je predsjednik Vlade, pridonosi ostvarenju ciljeva Programa razvoja strukovnog obrazovanja, prije svega osiguranju kvalitete strukovnog obrazovanja i osposobljavanja učenika odnosno budućih radnika. 

„Ambiciozne ciljeve za razvoj obrazovanja koje smo postavili ostvarit ćemo samo kroz dijalog i konsenzus svih dionika i uključenih institucija, od ministarstva, agencija, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, do regionalnih centara za informiranje i savjetovanje, strukovnih škola te centra za obrazovanje odraslih. Ključ uspjeha je u međuinstitucionalnom dijalogu svih ovih institucija“, rekao je Plenković. 

Predsjednik Vlade je naglasio da Hrvatska može izraditi svoj kvalitetan model dualnog obrazovanja u kojem ćemo imati suradnju gospodarstva, obrazovnog sustava i socijalnih partnera te primjenjivati najbolju praksu zemalja članica Europske unije. 

„Sudionicima želim uspješnu konferenciju koja će nam pomoći kao Vladi da zajednički poduzmemo korake koji će povećati zaposlenost, kvalitetu i konkurentnost naših mladih na sada globaliziranom, europskom i integriranom tržištu rada“, zaključio je predsjednik Vlade. 

Uz predsjednika Vlade, na konferenciji je sudjelovao i ministar rada i mirovinskoga sustava Marko Pavić.