Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 28. 2. 2017.

Preokrenut ćemo demografske trendove i pomoći mladima da ostanu

Predsjednik Vlade Plenković otvorio je konferenciju »Demografija – refleksije na mirovinski sustav«

Na konferenciji su sudjelovali i ministar financija Zdravko Marić, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić te ministar rada i mirovinskoga sustava Tomislav Ćorić. Predsjednik Vlade Plenković predstavio je glavne naglaske Strategije demografske politike Vlade Republike Hrvatske. Otvarajući konferenciju, naglasio je da je demografija strateško pitanje Republike Hrvatske, koje čini temelj gospodarskog, društvenog, regionalnog, i ukupnog razvoja zemlje.

„U samo jednom desetljeću, od 2001. do 2011. godine, Hrvatska je izgubila preko 150 tisuća stanovnika, odnosno čak 3,4%. Stopa nataliteta je niska, a mladi ljudi se iseljavaju. Prosječna starost stanovništva porasla je za gotovo 10 godina od popisa stanovništva iz 1961. Takvi negativni demografski trendovi odražavaju se na sve aspekte društva, a osobito na gospodarstvo, zdravstveni i mirovinski sustav, ravnomjerni razvoj Hrvatske te socijalnu skrb. Uz negativno prirodno kretanje stanovništva, proteklih godina bio je izražen i trend iseljavanja naših ljudi, osobito mladih i obrazovanih", pojasnio je Plenković.

Naglasio je da je zadaća Vlade poboljšati uvjete življenja u Hrvatskoj kako bi se zaustavio proces odlaska mladih. Naveo je kako je namjera koristiti sva raspoloživa sredstva kako bi mladi ostajali u zemlji i ovdje rješavali svoje potrebe, kao što su posao, stambeno pitanje i zasnivanje obitelji.

„Prema nekim procjenama broj hrvatskih ljudi izvan Hrvatske iseljenih od početka prošlog stoljeća, nadmašuje broj Hrvata u RH. Stoga je potrebno iseljenu Hrvatsku što više uključiti u društveni život zemlje, poticati povratak te potencijal iseljeništva“, smatra Plenković.

Istaknuo je da dodatno zabrinjavaju procjene Europske komisije kako će omjer hrvatskog stanovništva preko 65 godina starosti u odnosu na radno aktivno stanovništvo dodatno rasti, kao i činjenica da svakoga mjeseca za mirovine država izdvaja 3 milijarde kuna.

Ocijenio je kako bez promjene demografskih trendova i povećane gospodarske aktivnosti, mirovinski sustav u Hrvatskoj nije održiv.

"Sustav zahtijeva reforme koje neće biti usredotočene samo na kratkoročne učinke, već i na dugoročnu financijsku održivost te dostojanstven život nakon završetka radnog vijeka. U tom području, Vlada mirovinske fondove vidi kao partnere“, kazao je Plenković.

Dodao je kako se jedino uz jasnu političku volju i potrebno stručno znanje mogu nadvladati ozbiljni demografski izazovi te su stoga aktivnosti Vlade usmjerene na demografski razvitak, obiteljsku politiku i revitalizaciju prostora, odnosno postizanje prostorne ravnoteže stanovništva povećanjem udjela mlađeg stanovništva.

"Ustrojavanje Ministarstva koje u svojoj nadležnosti ima i demografiju je više od simbolike. Takva odluka pokazuje osviještenost o postojanju problema i opredijeljenost za njegovo rješavanje", napomenuo je Plenković.

Premijer Plenković predstavio je Vladine mjere s pozitivnim demografskim učincima, poručivši kako je u prva četiri mjeseca Vlade doneseno više odluka koje će imati pozitivan učinak na demografske procese.

"Prije svega, raste financijska potpora roditeljima. U proračunu su osigurana sredstva kojima će se u drugoj polovici ove godine značajno povećati iznos rodiljnih i roditeljskih naknada. Tom ćemo mjerom, nezaposlenim rodiljama povećati naknadu sa sadašnjih 1663 kune na 2328 kuna. Maksimalni iznos roditeljske naknade zaposlenim roditeljima tijekom drugih šest mjeseci raste sa sadašnjih 2660 kuna na 4000 kuna", podsjetio je Plenković.

Pojasnio je kako i provedena porezna reforma ima izrazito pozitivne demografske učinke, jer se njome jačaju pozitivna gospodarska kretanja te djeluje na povećanje zaposlenosti i poboljšanje životnog standarda hrvatskih ljudi. Naglasio je kako je povećan osobni odbitak za djecu, s izraženom progresijom iznosa odbitka za svako sljedeće dijete.

"Također, u pripremi je Zakon o subvencioniranju stambenih kredita za osobe mlađe od 45 godina koje kupuju prvu nekretninu ili zamjensku nekretninu zbog povećanja obitelji. To je značajna pomoć mladim obiteljima za rješavanje stambenoga pitanja", naveo je Plenković.

Plenković je najavio kako već početkom ožujka kreću s provedbom mjere zapošljavanja u ukupnom iznosu od 1,5 milijarde kuna, čime se daje snažan poticaj zapošljavanju, što je često preduvjet odlučivanja mladih roditelja na dijete. Podsjetio je kako se i Akcijskim planom za administrativno rasterećenje gospodarstva smanjuju prekomjerni administrativni troškovi i pojednostavlja poslovanje, čime se rasterećuje gospodarstvo.

"Za tržište rada je izrazito važna bolja povezanost sustava obrazovanja i potreba poslodavaca. Krajem prošle godine donesen je Akcijski plan Programa razvoja sustava strukovnog obrazovanja i osposobljavanja za sljedeće četiri godine, čime je omogućeno korištenje sredstava europskih fondova u iznosu od gotovo 150 milijuna eura", poručio je Plenković.

Najavio je da će, u suradnji s ministricom Murganić i kolegama koji se bave demografskim pitanjima u njezinom Ministarstvu, osnovati Vijeće za demografsku revitalizaciju Hrvatske radi učinkovitog nadzora i koordinacije demografskih politika na razini Vlade.

„U njemu će sudjelovati svi ključni ministri koji su važni za demografsku obnovu, a osigurat ćemo usklađenost mjera obiteljske, pronatalitetne, stambene, migracijske kao i drugih politika. Posebnu pozornost dat ćemo naporima za poboljšanje institucijskog zbrinjavanja djece predškolske dobi i olakšavanja pristupa vrtićima. Osnaživat ćemo obitelj i razvijati kulturu života. To ne podrazumijeva zabranu pobačaja na zahtjev, o čemu se neutemeljeno nagađalo ovih dana, ali obuhvaća stvaranje pozitivnog ozračja, promicanje obiteljskih vrednota, kao i posebnu senzibiliziranost za mlade obitelji i roditelje edukacijom da se takve situacije izbjegavaju", naglasio je Plenković.

Plenković je kazao da će Vlada u partnerstvu sa stručnjacima i svim drugim akterima učiniti maksimum da okrene ove negativne trendove i stvori uvjete da se mladi lakše odlučuju na roditeljstvo, da se zaustavi iseljavanje i da se omogući ravnomjeran regionalni razvoj Hrvatske.