Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 8. 12. 2016.

Očuvati fiskalnu održivost i poboljšati životni standard građana

Na 10. sjednici Vlade raspravljalo se o Prijedlogu državnog proračuna za 2017. Premijer Plenković ocijenio je da on odražava političke prioritete Vlade, a najavio je i povećanje minimalne plaće na 3,276 kuna.

Naglasivši da je hrvatsko gospodarstvo u uzlaznoj putanji, što se odrazilo i u rastu BDP-a za 2,9 posto u trećem tromjesečju ove godine te u rastu izvoza i stope zaposlenosti, premijer Plenković utvrdio je kako je prijedlog proračuna temeljen na očekivanim makroekonomskim pokazateljima. "Tako u 2017. godini predviđamo rast BDP-a od 3,2 posto, čemu će pridonijeti i usvojena porezna reforma“, rekao je Plenković.

Dodao je da su usprkos recentnim pozitivnim makroekonomskim pokazateljima, još uvijek prisutne određene gospodarske ranjivosti. Podsjetio je da se od siječnja 2014. Hrvatska nalazi u Proceduri prekomjernog proračunskog manjka zbog kojeg je bila obvezna smanjiti deficit na razinu od 2,7 posto BDP-a u 2016. „Vlada je temeljem rebalansa proračuna za tekuću godinu to potvrdila s deficitom od 1,6 posto“, naveo je Plenković, dodavši kako se ujedno nastoji dovesti javni dug na održivu putanju, što po prvi put ove godine potvrđuje i njegovo smanjenje.

Istaknuo je da politička stabilnost Vlade i povoljni makroekonomski trendovi pružaju priliku, a nameću i obvezu za provedbu sveobuhvatnih strukturnih i fiskalnih reformi. "U tome smislu, u razdoblju od 2017-2019. ekonomska politika Vlade i proračun koji je pred nama, bit će usmjeren na adresiranje strukturnih nedostataka u gospodarstvu te dodatno jačanje pozitivnih gospodarskih kretanja“, najavio je Plenković.

Govoreći o prihodnoj strani proračuna, Plenković je kazao da je ona određena postupnim jačanjem oporavka gospodarske aktivnosti, povećanom apsorpcijom europskih fondova te učincima sveobuhvatne reforme poreznog sustava usvojene prošloga tjedna. Naveo je kako su  ukupni prihodi državnog proračuna u 2017. godini planirani u iznosu od 121,6 milijardi kuna. „Na rashodnoj strani proračuna napori su usmjereni na očuvanje fiskalne održivosti, uz istodobno poticanje gospodarskoga rasta kojem će poseban doprinos dati sektor poljoprivrede, turizma i važnost jačanja iskorištenosti europskih fondova za ravnomjerni regionalni razvoj Hrvatske“, rekao je Plenković.

Naglasio je da je Vlada naročitu pozornost u ovom proračunu posvetila jačanju demografske obnove i to kroz povećanje iznosa porodiljinih naknada za drugih šest mjeseci te subvencioniranjem kredita za kupnju prve nekretnine. „U upravljanju ekonomskom politikom vodili smo računa i o društvenoj pravednosti i uključivosti kroz pružanje odgovarajuće zaštite i solidarnosti ranjivim skupinama društva“, napomenuo je Plenković i dodao da se kroz dijalog sa sindikatima traži primjereno rješenje za poboljšanje položaja zaposlenika u državnim i javnim službama.Također, najavio je da se jača nacionalna i domovinska sigurnost, uvažavajući geopolitičke i gospodarske okolnosti, kao i prva hrvatskih branitelja.

Plenković se osvrnuo i na uredbu o visini minimalne plaće, s obzirom na to da je Vlada odlučila postojeći iznos minimalne plaće povećati za pet posto, tako da će on u bruto iznosu u odnosu na dosadašnjih 3.120 kuna iznositi 3.276 kuna. "Smatramo da je to važna i bitna poruka svim građanima koji nisu obuhvaćeni pozitivnim učincima porezne reforme", poručio je Plenković.

Podsjetio je da se prijedlogom proračuna osiguravaju sredstva za jedinice lokalne uprave i samouprave. Napomenuo je da se radi o decentraliziranim sredstvima pomoći i kompenzacijskim mjerama u ukupnom iznosu od oko 4 milijarde kuna, što je važno za izradu proračuna na lokalnoj i županijskoj razini. "Smatram da je prijedlog proračuna kvalitetan i racionalan, a odražava političke prioritete naše Vlade“, zaključio je Plenković.