Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 5. 9. 2013.

Govor o nacrtu Proračuna Europske unije za 2104.

Na sjednici Odbora za proračun Plenković je govorio na temu općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2014.

Plenković je zahvalio izvjestiteljicama Jensen i Hohlmeier na pripremi solidnog izvješća te podsjetio na specifičan kontekst usvajanja proračuna EU za 2014. godinu, s obzirom na to da konačne formalne odluke o višegodišnjem financijskom okviru tek predstoje. Napomenuo je da je nezahvalno uspoređivati proračune EU za 2013. i za 2014, zato što je u prvom slučaju riječ o proračunu u posljednjoj godini aktualne financijske perspektive, a u drugom za prvi proračun nove sedmogodišnje financijske perspektive. Ta činjenica utječe na ukupne iznose predviđenih obveza (142 milijarde €) i plaćanja (136 milijardi €) u proračunu za 2014.

Plenković smatra da bi proračun za iduću godinu trebao biti u skladu s postignutim političkim prioritetima dogovorenoga Višegodišnjeg financijskog okvira, o kojemu će Europski parlament raspravljati u listopadu u Strasbourgu. Kada su posrijedi posljednji prijedlozi Vijeća za smanjenje proračuna, najmanje logičnim čini se smanjenje iznosa predviđenih za političke prioritete, kao što su programi na područjima znanosti, istraživanja, obrazovanja, mladih te malih i srednjih poduzeća (Horizon 2020, Erasmus, Youth Initiative, COSME), kao i za velike infrastrukturne projekte. Izrazio je nadu da će se amandmanima proračuna korigirati određene stavke, premda treba uzeti u obzir delikatnu situaciju na strani plaćanja i priljeva sredstava, kao i ispunjenja obveza preostalih iz prethodnih proračunskih godina.

Spomenuo je da je važno dodijeliti primjerena sredstva za instrumente pretpristupne pomoći, a posebno za potporu reformskim procesima u Bosni i Hercegovini, kao i u okviru programâ za Europsku politiku susjedstva prema istočnim partnerima i zemljama Sredozemlja.

Zaključno, u kontekstu trenda smanjenja administrativnih troškova u institucijama EU, Plenković se zauzeo za osiguranje odgovarajućih proračunskih sredstava za zapošljavanje hrvatskih građana u skladu s postignutim dogovorima i kvotama, osobito za srednje upravljačke razine.