Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 25. 11. 2016.

Pokrećemo ratifikaciju Konvencije protiv nasilja nad ženama

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama premijer Plenković istaknuo je da žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani

Dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se 25. studenoga u znak sjećanja na sestre Mirabal ubijene u Dominikanskoj Republici na današnji dan 1960. godine zbog svojega političkog djelovanja, uključujući aktivizam za zaštitu prava žena.

Unatoč tome što se položaj žena u društvu poboljšao, trećina žena u Europskoj uniji bila je žrtva fizičkog ili seksualnog nasilja, mnoge su izložene psihičkom nasilju svojih partnera, a procjenjuje se da je svaka dvadeseta žena tijekom života bila žrtva silovanja. Broj ubojsatva ženau porastu je i u Hrvatskoj, a velik broj slučaja nasilja nad ženama ostaje neprijavljen.

Vlada Republike Hrvatske u svom će djelovanju slijediti tzv. 3P pristup, koji podrazumijeva sprečavanje nasilja, zaštitu žrtava i procesuiranje počinitelja. Nasilje nad ženama nedopustivo je i napori za njegovo iskorjenjivanje preduvjet su osiguranja ravnopravnosti spolova. Adekvatan i transparentan sustav podrške žrtvama, sustavna edukacija svih tijela koja se bave nasiljem nad ženama te jačanje preventivnih mjera ciljevi su rada Vlade na tom području.

U povodu Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama predsjednik Vlade Andrej Plenković istaknuo je da žene žrtve nasilja u Hrvatskoj moraju biti bolje zaštićene, a počinitelji sankcionirani. Najavio je da će stoga ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić što prije pokrenuti postupak za ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, poznatije kao Istanbulska konvencija, u Hrvatskom saboru.

Istanbulska konvencija Vijeća Europe prvi je pravno obvezujući i sveobuhvatan međunarodni mehanizam borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji, koju je Hrvatska potpisala 2013, a stupila je na snagu 2014, kada ju je ratificiralo deset država članica. U ožujku 2016. Europska komisija predložila je da Europska unija ratificira Konvenciju. Dokument uspostavlja standarde zaštite žrtava nasilja, dostupnosti centara za pomoć, telefonsku liniju za pomoć te jamči kazneni progon počinitelja svih oblika nasilja.