Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 19. 4. 2016.

EK pomno prati problem onečišćenog zraka u Slavonskom Brodu

Slijedom upita zastupnika Andreja Plenkovića, Dubravke Šuice, Ivane Maletić, Davora Stiera i Marijane Petir Komisija je najavila da će zajedno s bosanskohercegovačkim vlastima raditi na smanjenju onečišćenja zraka u Slavonskom Brodu

U zajedničkom upitu Komisiji zastupnici HDZ-a i HSS-a izrazili su zabrinutost zbog vrlo visokog indeksa onečišćenosti zraka u Slavonskom Brodu, koji je 8. siječnja o. g. iznosio čak 261. Navodeći kako onečišćenje zraka dolazi iz rafinerije u susjednoj Bosni i Hercegovini, u Bosanskom Brodu, zastupnici smatraju da je Komisija obvezna povećati napore u navođenju BiH na poštivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između BiH i EU-a, koji je na snazi od 1. lipnja 2015.

Stoga su u upitu tražili odgovor od Komisije koje mjere planira poduzeti i na koji način namjerava potaknuti BiH na unaprjeđenje politike u području zaštite okoliša u skladu s pravnom stečevinom EU-a.

U odgovoru povjerenika Johannesa Hahna u ime Komisije od 19. travnja o. g. stoji:

Komisija pomno prati napredak Bosne i Hercegovine u usklađivanju sa zakonodavstvom EU‐a u području zaštite okoliša.

Budući da Bosna i Hercegovina nije država članica EU-a, Komisija ne može pokrenuti pravne postupke za osiguranje boljeg poštovanja zakonodavstva EU-a u području zaštite okoliša.

Međutim, Komisija i tajništvo Energetske zajednice održavaju konstruktivan dijalog s Bosnom i Hercegovinom i redovito rješavaju problematična pitanja na mnogim razinama i forumima, među ostalim i u Odboru za stabilizaciju i pridruživanje i njegovim pododborima, kako bi potakli napredak u svim ključnim sektorima zaštite okoliša.

U Energetskoj zajednici pokrenut je postupak za rješavanje spora u vezi s nepridržavanjem zahtjeva Direktive 1999/32/EZ(1) koji se odnose na smanjenje količine sumpora u određenim tekućim gorivima, a Tajništvo Energetske zajednice nedavno je Bosni i Hercegovini dostavilo obrazloženo mišljenje u kojem je istaklo taj problem. Direktivom 1999/32/EZ od ugovornih se stranaka zahtijeva da smanje sadržaj sumpora u teškom loživom ulju na 1% i u plinskom ulju na 0,1%, čime se izravno utječe na rad rafinerija.