Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Zagreb | 26. 2. 2016.

Zapošljavanje mladih krucijalno je pitanje našeg društva

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je na konferenciji o zapošljavanju mladih u sklopu europskog projekta Job club "Črnkas" – Črnomerec poslovni klub koji priprema mlade za tržište rada

Čestitavši inicijatorima Marku Paviću i Luki Bogdanu te drugim akterima na kvalitetnom projektu »Poslovni klub Črnomerec« za zapošljavanje mladih, Plenković je istaknuo da je perspektiva pristupa mladih tržišta rada u uvjetima članstva Hrvatske u EU bitno drukčije nego prije. U tom smislu poručio je mladima da kontinuirano rade na sebi i nastoje stečenim obrazovanjem, učenjem stranih jezika i društvenim angažmanom biti konkurentni na europskom tržištu rada.

Rekao je kako su u Višegodišnjem financijskom okviru EU do 2020. godine predviđena značajna sredstva za programe zapošljavanja mladih, s obzirom da u EU i dalje ima oko 7 milijuna mladih izvan sustava obrazovanja i zapošljavanja (NEETs).

Naglasio je da se projekt Črnkas pokazuje kao premosnica u povezivanju sustava obrazovanja s tržištem rada, te mladima omogućuje stjecanje ključnih vještina u pripremi za pronalak posla.

Plenković je zaključio da se na nacionalnoj razini trebaju snažnije poduprijeti ovakvi projekti koji su važan dio mozaika zapošljavanja mladih i rješavanja jednog od krucijalnih problema našeg društva.