Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Strasbourg | 20. 1. 2016.

Prvo aktiviranje klauzule o uzajamnoj obrani iz Ugovora o Europskoj uniji

Na plenarnom zasjedanju Europskog parlamenta održana je rasprava o prvom aktiviranju Klauzule o uzajamnoj obrani (čl. 42, st. 7. Ugovora o Europskoj uniji) u kojoj je sudjelovao i potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković

U svom govoru Plenković je rekao da se nakon brutalnog terorističkog napada u Parizu Francuska prvi put odlučila pozvati na Klauzulu o uzajamnoj obrani iz Ugovora o Europskoj uniji i time je stavila u fokus pitanje kolektivne sigurnosti, europske solidarnosti i spremnosti država članica da pomognu napadnutoj državi te u praksi provedu odredbe Lisabonskog ugovora.

Istaknuo je da je Francuska posegnula za tim sredstvom zato što želi u prvi plan staviti bilateralnu suradnju unutar EU-a, o čemu već svjedoči snažan angažman niza država članica koje su izravno pomogle Francuskoj u borbi protiv tzv. Islamske države, kao i neizravno, rasterećujući francuske vojne snage angažirane u nizu mirovnih operacija diljem svijeta.

Dodao je da treba precizirati na koji se način mogu pojačati mehanizmi kontinuirane operativne suradnje među članicama koja će uključiti i institucije EU-a, u kontekstu širih napora koja visoka predstavnica Mogherini poduzima u okviru izrade Globalne strategije EU-a na području vanjske, sigurnosne i obrambene politike. U tom pogledu Plenković se zanimao za provedbu čl. 42, st.7 i čl. 222. Ugovora o Europskoj uniji te čl. 5. Sjevernoatlantskog ugovora i čl. 51. Povelje UN-a, Visoka predstavnica stavlja u kontekst napore Unije da bude vjerodostojna na području obrane. S tim u vezi Plenković smatra da bi izrada akcijskog plana o obrani i bijele knjige EU-a o obrani – kao prioriteta Nizozemskog predsjedanja – u idućih šest mjeseci trebali znatno pridonijeti jačanju obrambenih sposobnosti EU-a i kvalitetnih mehanizama strukturirane suradnje.