Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 2. 12. 2015.

Ruska propaganda usmjerena na EU

Radna skupina za stratešku komunikaciju Europske službe za vanjsko djelovanje neće se baviti protupropagandom, no podizat će svijest o dezinformacijama, surađivati s partnerima na njihovu razotkrivanju i odgovoriti na njih ako se odnose na EU, stoji u odgovoru Komisije

Zastupnici u Europskom parlamentu Andrej Plenković (EPP), Petras Auštrevičius (ALDE), Mark Demesmaeker (ECR), Victor Boştinaru (S&D), Johannes Cornelis van Baalen (ALDE), Charles Tannock (ECR), Michał Boni (PPE), Jacek Saryusz-Wolski (PPE), Anna Elżbieta Fotyga (ECR), Pavel Svoboda (PPE) i Anna Maria Corazza Bildt (PPE), uputili su 13. srpnja o. g. pitanje za pismeni odgovor Komisiji o ruskoj propagandi usmjerenoj na EU.

U pitanju navode kako pozdravljaju Akcijski plan o strateškoj komunikaciji, koji je potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica predstavila u srpnju 2015., i novoosnovani tim East StratCom. S tim u vezi zastupnici su se zanimali koje će konkretne mjere potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica poduzeti kao odgovor na širenje propagande i kritika na račun Europske unije na jezicima EU-a, a koje se temelji na dezinformacijama (na primjer na kanalu Russia Today) koje šire ruski mediji koji se uvelike financiraju državnim sredstvima, a smješteni su u EU-u. Ujedno, upitali su namjerava li potpredsjednica Komisije/Visoka predstavnica zadužiti tim East StratCom za razvoj Akcijskog plana koji bi bio ambiciozniji i sveobuhvatniji, a radi uspostave strateške komunikacije kao integralnog dijela sveobuhvatne politike EU-a s financijskim angažmanom Komisije i njezinim političkim nadzorom.

U odgovoru potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Mogherini od 2. prosinca stoji:

»Radna skupina za stratešku komunikaciju Europske službe za vanjsko djelovanje (ESVD) ima potrebno osoblje i djeluje od rujna 2015. u skladu sa zaključcima Europskoga vijeća iz ožujka. Ona sada provodi akcijski plan o strateškoj komunikaciji koji je Visoka predstavnica/potpredsjednica predstavila u lipnju kao odgovor na zaključke sastanka na vrhu održanog u ožujku. Smještena u okviru odjela za stratešku komunikaciju ESVD-a, radna se skupina sastoji od osoblja institucija EU-a i stručnjaka upućenih iz država članica. Pratit će i analizirati medije na ruskom jeziku kako bi se bolje razumjeli doživljaji EU-a i priče o EU-u u zemljama istočnog susjedstva; poboljšala koordinacija komunikacijskih aktivnosti EU-a u bliskoj suradnji s institucijama EU-a i državama članicama u cilju razvoja opsežnih mreža kontakata s vladinim i nevladinim organizacijama te medijima u toj regiji, kao i objavljivale i promicale politike EU-a prema zemljama istočnog susjedstva. Radna skupina pokrenut će strateške komunikacijske kampanje u kojima će se objasniti ključna politička područja; taktički objavljivati informacije o relevantnim političkim pitanjima EU-a izradom materijala o predmetnim pitanjima i događajima; razbijati mitove analiziranjem trendova, objašnjavanjem priča i odgovaranjem na dezinformacije te podupirati projekte kojima se naglašavaju aktivnosti EU-a u toj regiji. Neće se baviti protupropagandom, no podizat će svijest o dezinformacijama, surađivati s partnerima na njihovu razotkrivanju i odgovoriti na njih ako se odnose na EU. Osim sa zemljama istočnog susjedstva, EU će surađivati i s državama članicama i ključnim partnerima na podizanju svijesti javnosti o širenju dezinformacija.

Akcijskim planom za stratešku komunikaciju obuhvaćena su i šira nastojanja EU-a u cilju jačanja medija, uključujući i potporu slobodi medija i jačanju nezavisnih medija. U tom će području radna skupina blisko surađivati s Komisijom, delegacijama EU-a i državama članicama te podržati šire inicijative na razini EU-a. Akcijski plan zamišljen je kao živi dokument koji će se redovito ažurirati i dalje razvijati prema potrebi.«