Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Jugoistočna Europa

Proširenje EU na zemlje jugoistočne europe

U svojstvu potpredsjednika Odbora za vanjske poslove Europskog parlamenta zastupnik Andrej Plenković objavio je članak za portal European Western Balkans pod naslovom Enlargement of the EU to SEE countries.

7. 4. 2015.

Panel o sinergiji strategija za Dunavsku i Jadransko-jonsku regiju

U Europskom parlamentu u organizaciji potpredsjednika Odbora za vanjske poslove Andreja Plenkovića održan je panel o makroregionalnim strategijama EU-a

2. 12. 2014.

Razmjena mišljenja s povjerenikom za susjedstvo i proširenje Hahnom

Zastupnik Plenković sudjelovao je na sastanku Radne skupine Europske pučke stranke za proširenje i susjedstvo na kojemu je povjerenik Johannes Hahn predstavio okvir politike EU prema istočnom susjedstvu i Sredozemlju

18. 11. 2014.

Pokretanje strategije EU za Jadransko-Jonsku regiju

Talijansko predsjedništvo Vijeća EU i Europska komisija organizirale su konferenciju o pokretanju Strategije EU za Jadransko-Jonsku regiju koja je okupila predstavnike svih zemalja sudionica, zastupnika u Europskom parlamentu...

18. 11. 2014.

Plenković na konferenciji Zaklade Hanns Seidel o proširenju EU

Zastupnik Plenković održao je izlaganje na konferenciji »EU, Zapadni Balkan i regionalna stabilnost« koju je organizirala Zaklada Hanns Seidel

12. 11. 2014.