Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Sredozemlje

Konferencija o strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju

Zastupnik Andrej Plenković je zajedno sa županom Dubrovačko-neretvanske županije Nikolom Dobroslavićem i zastupnicom Dubravkom Šuicom bio domaćin konferencije »Uloga regija u provedbi EU Strategije...

7. 10. 2014.

Konferencija o Jadransko-jonskoj strategiji

U prilogu HTV4 prikazana je izložba »Stazama stećaka« koju je u Europskom parlamentu organizirala Dubrovačko-neretvanska županija u suradnji s europskim zastupnicima kako bi široj javnosti predstavila bogatu kulturnu...

6. 10. 2014.

Vanjskopolitički odbori parlamenata Jugoistočne Europe

Zastupnik Plenković sudjelovao je na konferenciji »EU proširenje – teškoće i izazovi« u okviru 5. Sastanka vanjskopolitičkih odbora parlamenata regije Jugoistočne Europe koju je ugostio Hrvatski sabor

26. 9. 2014.

Čvršće regionalno povezivanje Hrvatske

Strategija EU-a za jadransku i jonsku regiju – šansa za jačanje projektne dimenzije jadranske i mediteranske politike Hrvatske

12. 5. 2014.

Strategija EU za Jadransko-jonsku regiju

akt206 m

Zastupnik Plenković sudjelovao je na konferenciji o Strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju (EUSAIR) koju je organizirao Odbor regija EU u Bruxellesu, a predsjedavao je Gian Mario Spacca, predsjednik talijanske regije Marche

19. 3. 2014.

Šuica i Plenković zalažu se za izradu jadranske i mediteranske strategije

akt137 m

Europska pučka stranka organizirala je u Bariju tematsku konferenciju posvećenu strategiji EU za Jadransko-jonsku regiju

31. 1. 2014.