Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Zaštita potrošača

Pri uvođenju eura prva je i najvažnija zaštita potrošača

Uvođenjem eura valutni rizik i mjenjački troškovi za stanovništvo će nestati, imat ćemo trajnu korist od pritiska na smanjenje kamatnih stopa te će euro dati poticaj međunarodnoj razmjeni dobara i usluga

20. 1. 2022.

Pronaći ćemo zadovoljavajuće rješenje za prekoračenja po tekućim računima

Nakon sastanka s predsjednicima uprave banaka ministar financija Marić poručio je da bi dopušteno prekoračenja moglo postati predominantno, za razliku od trenutne situacije, u kojoj je gotovo 95% prešutnih

8. 9. 2021.

Putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

Zastupnik Andrej Plenković podržao je izvješće o prijedlogu Direktive koja se odnosi na putovanja u paket-aranžmanima i potpomognutim putnim aranžmanima

12. 3. 2014.

Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi

akt150 m

Plenković je naglasio da je cilj Izvješća, a ujedno i Direktive, učinkovitost zakonskih mjera te puzdanje potrošača i prodavača u sigurnost transakcija na unutarnjem tržištu

4. 2. 2014.

Rasprava o Programu za potrošače 2014–2020.

akt116 m

Zastupnik Plenković sudjelovao je u raspravi o Programu za potrošače 2014–2020, koji je predstavio povjerenik Neven Mimica

14. 1. 2014.

Saslušanje Nevena Mimice, predloženog člana Europske komisije

ep011 m

Na sastanku Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača Europskog parlamenta održano je saslušanje Nevena Mimice, predloženog člana Europske komisije iz Hrvatske koji bi rukovodio politikom zaštite potrošača

4. 6. 2013.