Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Sigurnosna i obrambena politika

Okrugli stol o novoj Globalnoj strategiji vanjske i sigurnosne politike

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković sudjelovao je na Okruglom stolu o novoj Globalnoj strategiji vanjske i sigurnosne politike EU-a u organizaciji Ministarstva vanjskih i europskih poslova, EUISS-a i IRMO-a

28. 4. 2016.

Sredstva za vanjske aktivnosti EU-a prioritet u globalnim izazovima

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković sudjelovao je na sjednici Odbora na kojoj se vodila rasprava o reviziji Višegodišnjeg financijskog okvira EU-a 2014–20.

19. 4. 2016.

Sveobuhvatni strateški okvir EU-a za reformu sigurnosnog sektora

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove Andrej Plenković predsjedao je dijelom sjednice Odbora zajedno s Odborom za razvoj posvećene razmjeni gledišta s Joëlle Jenny, direktoricom za sprečavanje sukoba i sigurnosnu politiku pri Europskoj...

18. 4. 2016.

Nova »Globalna strategija vanjske i sigurnosne politike EU-a«

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je tijekom rasprave o Izvješću »EU u globalnom okruženju koje se mijenja – povezaniji, konfliktniji i kompleksniji svijet« naglasivši da se ono usvaja u kritičnom razdoblju...

13. 4. 2016.

Prisilne mjere ne smiju biti trajne

U intervjuu za Magazin Glasa Slavonije potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković osvrnuo se na prioritetne mjere EU-a u borbi protiv terorizma

9. 4. 2016.

Predavanje o vanjskoj politici EU-a studentima instituta Sciences Po

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković sudjelovao je na konferenciji o europskoj vanjskoj i sigurnosnoj politici u organizaciji studenata Instituta za političke znanosti u Parizu – Sciences Po

6. 4. 2016.

BiH ne smije biti zadnji vagon vlaka jugoistoka Europe prema EU

U intervjuu za Jutarnji list potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govori o predstojećoj konferenciji o europskoj budućnosti BiH, izbjegličko-migracijskoj krizi, europskoj sigurnosti te aktualnim...

7. 12. 2015.

Rusija mora pokazati predanost Sporazumu iz Minska

Andrej Plenković, predsjednik Delegacije EP-a za odnose s Ukrajinom, danas je s kolegom Elmarom Brokom i kolegicom Annom Fotygom supredsjedao zajedničkim sastankom Delegacije EP-a za Ukrajinu, Pododbora za sigurnost i obranu te...

3. 12. 2015.

Na raspravi o europskoj politici susjedstva

Potpredsjednik Odbora za vanjske poslove EP-a Andrej Plenković govorio je o europskoj politici susjedstva nakon pariških terorističkih napada na konferenciji u organizaciji talijanske zastupnice u EP-u Elisabette Gardini

30. 11. 2015.