Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Tema: Sabor

Hrvatski sabor, 6. 12. 2012. (3)

video

Prijedlog zakona o sudovima, prvo čitanje

6. 12. 2012.

Hrvatski sabor, 23. 11. 2012.

video

Izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2011. godine; izvješće o korištenju pretpristupnih programa pomoći ...

23. 11. 2012.

Hrvatski sabor, 14. 11. 2012.

video

Aktualno prijepodne: završnica pristupnog procesa Europskoj uniji

14. 11. 2012.

Hrvatski sabor, 28. 9. 2012.

video

Točka dnevnog reda Ostalo: o školarinama, visokoškolskom obrazovanju i društvu znanja

28. 9. 2012.

Hrvatski sabor, 4. 5. 2012.

video

Izvješće o provedbi službene razvojne pomoći Republike Hrvatske inozemstvu za 2010. godinu

4. 5. 2012.

Hrvatski sabor, 15. 3. 2012.

video

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona

15. 3. 2012.

Hrvatski sabor, 14. 3. 2012.

video

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. godinu – podnositelj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

14. 3. 2012.

Hrvatski sabor, 23. 2. 2012.

video

Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

23. 2. 2012.

Hrvatski sabor, 22. 2. 2012.

video

Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Europske unije Kazneno ...

22. 2. 2012.