Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Europska i vanjska politika

»Model European Union Zagreb 2013«

Govor na konferenciji »Model European Union Zagreb 2013«: Kako funkcioniraju institucije Europske unije?

11. 1. 2013.

Konferencija o Srednjoeuropskom prometnom koridoru

sabor018 m

Promatrač u Europskom parlamentu i zastupnik u Hrvatskom saboru Andrej Plenković sa županom Karlovačke županije Ivanom Vučićem bio je domaćin konferencije Inicijative za stvaranje Srednjoeuropskog prometnog koridora ...

3. 12. 2012.

Intervju za EuroparlTV

Croatian observers: "EP makes key contribution to make Europe a better place to live in"

6. 11. 2012.