Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice

Saborski videozapisi

Hrvatski sabor, 15. 3. 2012.

video

Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, s konačnim prijedlogom zakona

15. 3. 2012.

Hrvatski sabor, 14. 3. 2012.

video

Godišnje izvješće o radu Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2010. godinu – podnositelj Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

14. 3. 2012.

Hrvatski sabor, 23. 2. 2012.

video

Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2012. godinu

23. 2. 2012.

Hrvatski sabor, 22. 2. 2012.

video

Prijedlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumijevanju između Republike Hrvatske i Europske unije o sudjelovanju Republike Hrvatske u programu Europske unije Kazneno ...

22. 2. 2012.

Hrvatski sabor, 19. 1. 2012.

video

Informacija o tijeku i rezultatima pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji

19. 1. 2012.