Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 13. 10. 2015.

O zaključcima Vijeća za vanjske poslove s VP Mogherini

Na sjednici Odbora za vanjske poslove organizirana je rasprava s Visokom predstavnicom Mogherini o zaključcima sjednice Vijeća za vanjske poslove održane 12. listopada

Glavne teme bile su migracija, te situacija u Siriji i Libiji. Potpredsjednik Odbora Andrej Plenković kazao je da će povjerenici Timmermans i Hahn otputovati u Ankaru kako bi razgovarali o provedbi akcijskog plana u vezi izbjeglica i migranata s Turskom. U kontekstu širih odnosa EU-a i Turske, Plenković se zanimao za različite aspekte rješavanja migracijske i izbjegličke krize na izvorištu odnosno u Siriji i susjednim zemljama. Interesirao se za zahtjeve Turske koji se odnose na liberalizaciju viznog režima kao i na potencijalno otvaranje pregovaračkih poglavlja, sigurne zone, te financijsku pomoći. Mogherini je u svom odgovoru detaljnije pojasnila tijek rasprave o Turskoj.