Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 26. 2. 2015.

Plenković: TTIP će ojačati utjecaj Europe u svijetu

Na sjednici Odbora za ustavna pitanja zastupnik Andrej Plenković sudjelovao je u raspravi o preporukama Europskoj komisiji o pregovorima za transatlantsko partnerstvo za trgovinu i ulaganja

Plenković se zahvalio kolegi zastupniku Estebanu Gonzalez Ponsu na nacrtu mišljenja koji sažeto i precizno definira segmente na koje treba ukazati Komisiji iz perspektive Odbora za ustavna pitanja. Istaknuo je kako je u ovoj fazi pregovora, između EU i SAD, važno da Parlament bude konstruktivan u svojim porukama odnosno preporukama Europskoj komisiji za vođenje novog kruga pregovora sa SAD-om. U tom kontekstu naglasio je važnost veće informiranosti Europskog parlamenta o samom Sporazumu kao i o Institutu za rješavanje sporova između ulagača i države (ISDS).

Kada je riječ o transparentnosti, Plenković je naglasio potrebu obveznog registra transparentnosti. Pritom je također istaknuo kako je Europska komisija realizirala javno internetsko savjetovanje, te da su najavljene daljnje rasprave s Europskim parlamentom, državama članicama i drugim zainteresiranim akterima, što će svakako pridonijeti cilju povećanja transparentnosti pregovora koju zahtijevaju europski građani.

Poručio je kako nije riječ samo o Sporazumu koji će poticati rast i zapošljavanje već i o Sporazumu kojim će se ojačati utjecaj Europe u svijetu. Ovo je najambiciozniji Sporazum o slobodnoj trgovini, ali i dogovor o najvažnijem geostrateškom partnerstvu za 21. stoljeće, zaključio je Plenković.