Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 20. 2. 2015.

Nepridruživanje Srbije restriktivnim mjerama prema Rusiji

Visoka predstavnica Mogherini i povjerenik Komisije Hahn naglasili su važnost usklađivanja Srbije s restriktivnim mjerama EU-a tijekom kontakata sa srbijanskim sugovornicima, stoji u odgovoru Komisije.

Andrej Plenković, potpredsjednik Odbora za vanjske poslove uputio je Europskoj komisiji pitanje u vezi nepridruživanja Srbije uvedenim restriktivnim mjerama prema Rusiji. Navodeći da je EU tijekom proteklih mjeseci uvela restriktivne mjere prema Rusiji, a imajući na umu da je Srbija započela pregovore o pristupanju EU te da se dio pregovora odnosi i na prihvaćanje acquisa u području vanjske, sigurnosne i obrambene politike EU-a, Plenković se zanimao za stav Visoke predstavnice Mogherini u vezi s činjenicom da se Srbija ne pridružuje tim mjerama Unije, odnosno što u tom pogledu Europska služba za vanjsko djelovanje poduzima u dijalogu s vlastima Srbije.

U odgovoru Visoke predstavnice EU za vanjsku i sigurnosnu politiku Federice Mogherini stoji:

»U skladu s pregovaračkim okvirom za pregovore o pristupanju sa Srbijom, EU očekuje od Srbije, kao i od svih zemalja kandidatkinja, postupno usklađivanje s pravnom stečevinom EU-a tijekom razdoblja do pristupanja. Pravna stečevina uključuje zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a i s njom povezane deklaracije, odluke i izjave.

O usklađivanju Srbije s restriktivnim mjerama EU-a raspravlja se u poglavlju 31. „Vanjska, sigurnosna i obrambena politika”. Pregled ovog poglavlja započeo je u srpnju 2014.

Visoka predstavnica / potpredsjednica Mogherini i povjerenik Komisije Hahn naglasili su važnost usklađivanja Srbije s restriktivnim mjerama EU-a tijekom kontakata sa srbijanskim sugovornicima. Zajedno s drugim političkim pitanjima, predmet usklađivanja i dalje će se rješavati sa srbijanskim tijelima vlasti, kao što se radilo u okviru Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje 17. prosinca.«

Zastupničko pitanje