Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 24. 4. 2013.

Okrugli stol »Prevladavanje nepovjerenja i europesimizma«

Predsjednik Zajedničkog parlamentarnog odbora Hrvatska-EU i promatrač u Europskom parlamentu Andrej Plenković sudjelovao je na okruglom stolu »Prevladavanje nepovjerenja i europesimizma – vladavina prava u srcu europskog projekta« u organizaciji Instituta Thomas More, uglednog europskog think-thanka sa sjedištem u Parizu i Bruxellesu

Na panelu su također sudjelovali profesor prava na City Universityju u Londonu Alan Riley te Jean-Sylvestre Mongrenier, istraživač u Institutu Thomas More u Parizu.

U svom izlaganju Plenković je govorio o hrvatskom pristupnom procesu, s posebnim osvrtom na poduzete reforme s ciljem jačanja vladavine prava u Hrvatskoj - reformi pravosuđa, borbi protiv korupcije te zaštiti ljudskih i manjinskih prava. Istaknuo je transformativni učinak višegodišnje prilagodbe hrvatskog pravnog sustava europskoj pravnoj stečevini koja dovodi do kvalitetnije zaštite prava pojedinaca te predstavlja pouzdaniji i predvidljiviji pravni okvir za ulagače.

Raspravljao je i o važnosti jačanja povjerenja građana prema EU. U tom smislu, Plenković je naglasio kako bi EU i njezine države članice trebale reafirmirati svoju privrženost europskom modelu, zajedničkom sustavu vrijednosti i njegovim pravilima te na taj način pridonositi jačanju europskog prostora mira, vladavine prava i slobode, što je uvjet za daljnji rast i napredak.