Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 4. 12. 2014.

Panel o ljudskim pravima u Ukrajini

Kao predsjednik Delegacije za odnose s Ukrajinom Plenković je supredsjedao panelom o zaštiti ljudskih i manjinskih prava u Ukrajini s posebnim osvrtom na Krim

Plenković je rekao da je potpora EU-a i EP-a Ukrajini jasna i čvrsta te se temelji na poštivanju teritorijalnog integriteta zemlje. EU ne priznaje ilegalne izbore u dijelovima privremeno okupiranih dijelova Donjecke i Luganske regije, a ne prihvaća ni aneksiju Krima protivno međunarodnom pravu. Dodao je da Europski parlament prati pravne procese koji se odvijaju pred Vijećem Europe, a ukazuju na niz kršenja ljudskih prava na Krimu.

Ukrajini je važno pomoći na dva načina: prije svega kroz podržavanje nove ukrajinske vlade u europskim reformama, a zatim i kroz uključivanje drugih međunarodnih organizacija u reintegracijiu dijelova regije Donbasa i Krima u ustavno-pravni poredak zemlje. Dodao je da će se početkom iduće godine uspostaviti novi format dijaloga između EP i Vrhovne Rade, tako što će se osnovati parlamentarni odbor za pridruživanje. Mandat odbora će osim praćenja provedbe odredaba Sporazuma (usklađivanja zakonodavstva te političkih i gospodarskih reformi) pratiti i razvoj sigurnosne situacije u Ukrajini. U procesu nadzora provedbe Sporazuma važan je element poštivanje i zaštita ljudskih i manjinskih prava. Plenković je zaključio da su Krim i okupirani dijelovi Donbaske regije bitni za EU te ih treba imati u vidu kada se definiraju politike EU kao što su Istočno partnerstvo i Europska politika susjedstva. Uz brojne zastupnike na sastanku su sudjelovali i predstavnik krimskih Tatara Refat Chubarov, povjerenica za ljudska prava ukrajinskog parlamenta Valeriya Lutkovska, odvjetnik Roman Martynovsky i predstavnik ukrajinskog Helsinškog odbora za ljudska prava Boris Zakharov.