Andrej Plenković

Predsjednik Vlade Republike Hrvatske i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice
Bruxelles | 3. 9. 2014.

Sastanak Odbora za ribarstvo

Plenković talijanskom ministru: Mediteransku uredbu treba pažljivo razmotriti kako bi se sačuvao hrvatski tradicionalni ribolov

Na sastanku Odbora za ribarstvo kojim je predsjedao Alain Cadec održana je razmjena mišljenja s talijanskim ministrom poljoprivredne, prehrambene i šumarske politike Mauriziom Martinom.

Zastupnik Plenković je, kao zamjenski član Odbora za ribarstvo, zahvalio talijanskom ministru na izloženim prioritetima Predsjedništva u području ribarstvene politike. Nakon što je Europski parlament prije nekoliko mjeseci usvojio reformu Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) EU i uspostavio novi Europski fond za pomorstvo i ribarstvo, po Plenkovićevu je sudu presudno osigurati održivo ribarstvo, vodeći računa podjednako o ekološkim aspektima i o interesima ribara.

Plenković se zanimao za ministrov stav o procjeni učinka provedbe Mediteranske uredbe, osobito s obzirom na regionalizaciju. Naime, Mediteranska uredba posebno je bitna s obzirom na njezine tehničke elemente, poput definicije ribolovnih alata i  tradicionalnog ribolova koji je relevantan za hrvatske ribare. Reforma ZRP-a naglašava mogućnost regionalnog pristupa koji omogućuje dogovor pojedinih država o tehničkim aspektima ribolova, umjesto da se na razini Unije donose jedinstveni propisi koji nisu uvijek primjenljivi u nekim regijama. Ministar Martina smatra da je regionalni pristup ključ za provedu ZRP-a na Mediteranu te ističe da su države članice na Jadranu (Italija, Hrvatska i Slovenija) već surađivale na izradi plana odbačenog ulova. Ministar je kazao da se ovakav pristup treba nastaviti u daljnjoj provedbi ZRP-a, pri čemu najveću odgovornost imaju države članice.

Plenković je naglasio da je važno osigurati zaštitu interesa europskih ribara u okviru pregovora koji se vode u Međunarodnoj komisiji za zaštitu atlantskih tuna (ICCAT). Oni se odnose na povećanje kvota za izlov plavoperajne tune, o čemu će se odlučivati na generalnoj skupštini ICCAT-a u Genovi u studenome. Ministar Martinaodgovorio je da će se talijansko Predsjedništvo zauzeti za povećanje kvota ako Znanstveni odbor ICCAT-a potvrdi da je to moguće.

U raspravi sa zastupnicima ministar Martina komentirao je kako se procjenjuje da su mjere za uvoz ribarskih iz Europske unije što ih je uvela Rusija dosada prouzročile gubitak od 144 milijuna eura.